Otázky a odpovědi k DAC7

Shrnuli jsme pro vás otázky a odpovědi k nové oznamovací povinnosti provozovatelů digitálních platforem, která je účinná od 1. ledna 2023.

Adéla Burešová

27. 2. 2023
navrh-bez-nazvu-2023-02-27t141710793-1 (1)

Jak jsme vás již informovali v článcích dříve, oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem prodeje byla implementována do české legislativy jako novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní s účinností od 1. 1. 2023. Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zveřejnilo soubor otázek a odpovědí k této nové povinnosti. Níže stručně shrnujeme vybrané informace.

1. Koho se oznamovací povinnost týká?

Jak bylo zmíněno výše, oznamovací povinnost mají provozovatelé platforem (platformami se rozumí software, který umožňuje spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem prodeje zboží či osobní služby, poskytnutí nemovité věci či dopravního prostředku; jsou jimi např. internetové stránky a různé mobilní aplikace). Povinnost tak nedopadá na konečné prodejce, kteří tyto platformy využívají ke své činnosti. Platformy jednou za rok podávají oznámení o činnostech vykonávaných prodejci využívajících příslušnou platformu.

 

Pokud tedy prodejce využívá platformu k provádění své činnosti, která je předmětem oznámení, je provozovatel platformy povinen oznámit vybrané informace správci daně. Jednotlivé státy si budou moci takto získané informace mezi sebou vyměňovat.

2. Vyloučený provozovatel platformy

Provozovatel platformy se stane vyloučeným z oznamovací povinnosti, pokud v daném oznamovaném období platforma neumožní spojení oznamovaných prodejců a ostatních uživatelů. Tuto skutečnost musí provozovatel platformy ohlásit správci daně – Specializovanému finančnímu úřadu, a to elektronicky prostřednictvím autentizované zóny pro DAC7, která se nachází na portálu MOJE daně.

3. Prodejci oznamovaných států

Dle příslušného zákona jsou dotčení provozovatelé platforem povinni shromažďovat a schraňovat informace o prodejcích, kteří jsou rezidenty oznamovaných států, resp. o prodejcích, kteří poskytují nemovité věci umístěné v oznamovaných státech. Vzhledem k tomu, že ČR dosud k uvedenému dokumentu nepřistoupila, je rozsah oznamovaných prodejců omezen pouze na EU rezidenty a nemovité věci umístěné v EU.

4. Registrace neusazeného oznamujícího provozovatele

V případě, že neusazený oznamující provozovatel (tj. takový, který přeshraničně usnadňuje v ČR oznamovanou činnost a není usazen v jiném členském státě EU a zároveň není vyloučeným provozovatelem platformy) nemá možnost autentizace, podá žádost o registraci neusazeného provozovatele platformy (je obecně akceptováno vyplnění v anglickém jazyce) bez autentizace. Specializovaný finanční úřad po zpracování žádosti o registraci neusazeného provozovatele platformy vydá rozhodnutí o registraci, v rámci kterého neusazenému oznamujícího provozovateli platformy přidělí identifikační číslo platformy („IIN“) a také přidělí heslo pro přihlášení do aplikace DAC7.

Praktický příklad 1

Příklady provozovatelů platforem, na které se oznamovací povinnost DAC7 nevztahuje:

  • Inzertní stránky umožňující pouze propagaci (inzerát formou jen tzv. „nástěnky“ bez poskytování dalších funkcí ze strany provozovatele platformy) např. pronájem nemovitosti, kdy inzerce nabízí spojení s prodejcem pouze formou přímého kontaktu, např. uvedení telefonního nebo emailového kontaktu přímo na prodejce. Spojení prodejce s uživatelem tak dochází napřímo, nikoliv prostřednictvím dané inzertní platformy;
  • E-shop, kde jsou nabízeny koncovým spotřebitelům produkty pouze jménem provozovatele e-shopu, tj. prodej vlastních výrobků jménem a na účet provozovatele e-shopu bez další ingerence třetí osoby (bez zapojení jiného prodávajícího);
  • Provozovatel platformy má na svých stránkách v nabídce zařazenou oznamovanou činnost prodejce včetně kontaktních údajů na uvedeného prodejce. Kupující kontaktuje prodávajícího napřímo. Uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím není umožněno prostřednictvím platformy a ani hodnota protiplnění za oznamovanou činnost není vybírána přes platformu.

 

Na jaký typ platforem se naopak oznamovací povinnost vztahuje:

 

  • Provozovatel platformy má na svých stránkách v nabídce zařazenou oznamovanou činnost prodejce včetně kontaktních údajů na uvedeného prodejce a ceny za oznamovanou činnost. Provozovatel platformy usnadňuje uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím přes platformu např. umožňuje zadat objednávku. Nicméně protiplnění za oznamovanou činnost není vybírána přes danou platformu a finální částka protiplnění zaplacená prodejci může být vyšší, stejná nebo nižší než částka uvedená na stránkách provozovatele platformy;
  • E-shop nabízející zboží jiných prodejců, pokud při prodeji produktů vstupují do smluvního vztahu s kupujícím také ostatní prodejci, jejichž produkty jsou nabízeny na daném e-shopu;
  • Provozovatel platformy má na svých stránkách v nabídce zařazenou oznamovanou činnost prodejce včetně kontaktních údajů na uvedeného prodejce a ceny za oznamovanou činnost. Provozovatel platformy usnadňuje uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím přes platformu a vybírá protiplnění za oznamovanou činnost prostřednictvím platformy.

5. A jak je to s pronajímateli softwaru (tj. pouhé pronajímání prostor a softwaru provozovateli e-shopu)?

GFŘ se domnívá,  že se nejspíše nejedná o oznamujícího provozovatele platformy, přičemž dodává, že v případě, že by e-shop či webové stránky provozované v pronajatém prostoru naplňovaly znaky platformy dle zákona, poté by byl oznamujícím provozovatele platformy nájemce/provozovatel daného e-shopu či webových stránek, který vystupuje vůči uživatelům dané platformy.

Zdroj: Časté otázky a odpovědi související s aplikací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMSSD“) v návaznosti na oznamovací povinnost provozovatelů platforem, Č. j.: 89954/22/7100-40112-050510

Pokud si nejste jisti, zda se na vás nová oznamovací povinnost vztahuje, neváhejte nás kontaktovat.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Adéla Burešová

Adéla se po několika výhrách v matematických olympiádách rozhodla, že čísla jsou její parketa a bude se jim věnovat i v dospělosti jako daňový poradce. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v oboru ekonomie a úspěšně absolvovala zkoušky daňového poradce. Při své práci čerpá nejen ze svého vzdělání, ale také z předchozího zaměstnání, kde se téměř 7 let věnovala daňovému poradenství.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru