Podnikatelé mohou žádat o dotace rovněž v oblasti duševního vlastnictví

Máte inovativní nápad? A víte, že byste ho včas měli zaregistrovat jako vaše duševní vlastnictví? Získejte podporu z veřejných zdrojů na označení vašich výrobků, uměleckých děl nebo obchodních postupů. Více v našem článku.

Jan Jakl

28. 2. 2022
Podnikatelé mohou žádat o dotace rovněž v oblasti duševního vlastnictví

Máte-li inovativní nápad, měli byste ho včas zaregistrovat jako vaše duševní vlastnictví. Duševní vlastnictví označuje vaše výrobky, umělecká díla nebo obchodní postupy a jde o jednu z efektivních cest, která vám poskytuje konkurenční výhodu na trhu. I v této oblasti je možné získat finanční podporu z veřejných zdrojů ve formě dotace.

V rámci skupiny GRATEX vám zajistíme nejen veškerou administrativu při získání dotace, ale rovněž související právní služby nezbytné pro úspěšnou realizaci vašeho projektu.

Evropská unie již v loňském roce zahájila grantový program pro podporu malých a středních podniků (MSP) v rámci, kterého bylo možné čerpat podporu k částečnému proplacení nákladů na vybrané činnosti z oblasti práv duševního vlastnictví. Tato iniciativa EU pokračuje i v roce 2022.

Máme pro vás doporučení vhodného programu, který právě probíhá

Podpora je určena pro malé a střední podniky v rámci EU, tedy s limitem méně než 250 zaměstnanců, který má zároveň roční obrat nižší než 50 milionů eur a/nebo celkovou roční bilanci nižší než 43 milionů EUR.

 

Poukázku č. 1 lze čerpat až do výše 1 500,- EUR na proplacení:

 

  1. 90 % nákladů služeb „IP scan“ – jedná se o poradenské služby poskytované ze strany některých vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví, mimo jiné také ze strany českého Úřadu průmyslového vlastnictví. Podstata těchto služeb spočívá v tzv. předběžné diagnóze v oblasti duševního vlastnictví, tj. úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím specialisty na duševní vlastnictví poskytne komplexní analýzu duševního vlastnictví daného malého či středního podniku a následně vypracuje závěrečnou zprávu, ve které doporučí další postup k zajištění ochrany duševního vlastnictví;
  2. 75 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru na vnitrostátní, regionální nebo unijní úrovni – lze využít k částečnému proplacení nákladů na poplatky za podání přihlášky, poplatky za další třídy výrobků a služeb či poplatky za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění;
  3. 50 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru mimo území EU – lze využít k částečnému proplacení nákladů na základní poplatky za mezinárodní přihlášku podávanou u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a na určovací poplatky či následné určovací poplatky mimo území EU. Vyloučeny však jsou určovací poplatky ze zemí EU a také poplatky, které účtuje úřad původu.

Prostřednictvím poukázky č. 2 pak lze čerpat dotaci až do výše 750,- EUR, kterou lze využít k proplacení 50 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky patentu na vnitrostátní úrovni. Udělenou podporu lze využít k částečnému proplacení nákladů na poplatky ve fázi před udělením patentu, poplatky za udělení patentu a poplatky za zveřejnění.

 

Je potřeba upozornit, že poukázky nemají zpětný účinek a náklady na činnosti provedené před obdržením rozhodnutí o schválení žádosti nebudou proplaceny. Příslušný úkon, za který by danému subjektu mohla příslušet podpora, by proto měl být vykonán až po schválení dotace a obdržení poukázky. Platnost poukázek přitom činí 4 měsíce od rozhodnutí o schválení žádosti. Žadatel může vykonat úkony v oblasti duševního vlastnictví, a to až do vyčerpání celkové hodnoty poukázky.

 

Z fondu lze podporu čerpat prostřednictvím 2 druhů poukázek, z nichž každá je určená k částečnému proplacení nákladů vybraných činností.

 

Žádost o podporu mohou podniky podávat kdykoliv v období od 10. 1. 2022 do 16. 12. 2022. V této souvislosti je však nutné upozornit, že fond obsahuje pouze omezené množství finanční prostředků, přičemž dotace jsou udělovány dle pořadí podaných žádostí a finanční prostředky fondu. Lze tedy doporučit, aby žádosti byla podány co nejdříve.

Neváhejte se na nás obrátit, pokud vás výše popsaný program zaujal a my vám rádi pomůžeme se všemi kroky – od získání poukázky až po vyřízení ochranné známky.


Zároveň můžeme probrat další kroky, jak efektivně využít zdroje nejen z evropských fondů při vašem podnikání.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Jan Jakl

Jan je řídícím partnerem advokátní kanceláře GRANTEX legal s.r.o. a advokátem s více než desetiletou praxí. Předtím působil na řídících pozicích v několika renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích, kde se zabýval především právem obchodních společností a právem nemovitostí. Dále se zaměřuje také na oblast dotačního a transakčního poradenství a pracovního práva.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru