Předžalobní výzva k plnění

S termínem předžalobní výzva se setkali téměř všichni z nás, a to pravděpodobně z důvodu, že se jedná o jeden z nejčastějších právních institutů. Ne každá výzva je však považována za předžalobní. Co je to předžalobní výzva k plnění, jaký je její účel a jaké by měla obsahovat náležitosti, aby byla považována za předžalobní?

Jan Jakl

20. 12. 2023
Fotky web - 2023-12-19T215506.536 (1)

Předžalobní výzvu upravuje ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). Předžalobní výzva k plnění má informovat druhou stranu například o výši dlužné částky s důvodem vzniku takového dluhu. Tato výzva musí být zaslána dlužníkovi, později žalovanému, a to nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení k soudu.

 

Cílem předžalobní výzvy k plnění je upozornění nejčastěji dlužníka na vzniklý dluh a vyzvání k jeho splnění. Dlužník tak může dobrovolně splnit svůj dluh věřiteli.

Sepsání předžalobní výzvy k plnění advokátem

S formulací předžalobní výzvy doporučujeme obrátit se na advokáta. Ten Vám poradí, jak nejlépe formulovat předžalobní výzvu. Pakliže využijete k sepsání předžalobní výzvy advokáta, vzniká Vám také právo na náhradu nákladů v případném soudním řízení.

 

Ze zkušeností víme, že předžalobní výzva k plnění sepsaná advokátem působí na dlužníka silněji, a tak je větší pravděpodobnost, že dlužník svůj dluh splatí na tuto výzvu. V případě, že i tak dojde k soudnímu sporu, má advokát v takovém případě již znalost případu.

Náležitosti předžalobní výzvy

Jestliže jste půjčili peníze více osobám a ty jsou nyní již se svým dluhem po splatnosti, měli byste zaslat předžalobní výzvu každému jednomu z nich. Předžalobní výzva by měla obsahovat označení věřitele a dlužníka, co věřitel žádá, proč a v jaké výši. Svá tvrzení podložte dalšími důkazy jako jsou například faktury nebo smlouvy.

 

Předžalobní výzva by měla obsahovat jasnou specifikaci vzniklého dluhu včetně určení její výše, jak bylo zmíněno výše. Často dochází k tom, že výše dluhu každým dalším dnem narůstá. Chce-li věřitel zvýšit šanci úspěchu, měl by dlužníka na tuto skutečnost upozornit.

 

Nezapomeňte uvést výzvu ke splnění povinnosti, odkaz na ustanovení § 142a OSŘ a informaci, že v případě nesplnění uvedené povinnosti budete postupovat soudní cestou. Bez upozornní na následující postup by předžalobní výzva nevyvolala zákonem předvídané následky.

Doručení předžalobní výzvy

Budete-li doručovat předžalobní výzvu prostřednictvím České pošty, doporučujeme odeslat psaní doporučeně s dodejkou, aby bylo přesně zřejmé, kdy dlužník psaní obdržel. Dodejka bude sloužit v případném soudním sporu jako cenný důkaz. Není však povinností zaslat předžalobní výzvu pouze poštou. Lze zvolit i jiné alternativy jako je datová schránka.

Potřebujete-li pomoci se sepsáním předžalobní výzvy, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Jan Jakl

Jan je řídícím partnerem advokátní kanceláře GRANTEX legal s.r.o. a advokátem s více než desetiletou praxí. Předtím působil na řídících pozicích v několika renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích, kde se zabýval především právem obchodních společností a právem nemovitostí. Dále se zaměřuje také na oblast dotačního a transakčního poradenství a pracovního práva.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru