Přehledy OSVČ za rok 2022

Bez ohledu na výši výdělku za rok 2022 má každá osoba samostatně výdělečně činná povinnost podat přehled OSVČ. Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších informací k podání přehledu OSVČ za rok 2022.

Markéta Tůmová

31. 3. 2023
fotky-web-16-1 (1)

Bez ohledu na výši výdělku za rok 2022 má každá osoba samostatně výdělečně činná povinnost podat přehled OSVČ, a to i pokud byl příjem za celý rok nulový. Pokud OSVČ nemá povinnost podat daňové přiznání, i přesto pro ni platí povinnost odevzdání přehledů zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Konkrétní termíny – dle způsobu podání daňového přiznání:

Způsob podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 Termín podání přehledů zdravotní pojišťovně Termín podání přehledů správě sociálního zabezpečení
Není povinnost podat daňové přiznání 11. 4. 2023 3. 4. 2023
Podání přiznání v listinné podobě, bez daňového poradce, základní termín 3. dubna 2023 3. 5. 2023 2. 5. 2023
Podání přiznání elektronicky, bez daňového poradce, 2. května 2023 2. 6. 2023 1. 6. 2023
Podání přiznání s daňovým poradcem, 3. července 2023 3. 8. 2023 1. 8. 2023

Splatnost nedoplatku​

 

Nedoplatek na pojistném za rok 2022 je splatný nejpozději do 8 dnů od podání přehledu. Při vzniku přeplatku je možné vybrat si způsob vrácení, nebo použití přeplatku na budoucí zálohy.

Jak přehledy podat

Osobně nebo písemně poštou

 

Podání přehledů osobně je možné na všech pobočkách zdravotních pojišťoven, nebo můžete přehled odeslat na adresu, kterou naleznete na stránkách své zdravotní pojišťovny. V případě podání přehledů pro správu sociálního zabezpečení („OSSZ“) je třeba se dostavit na místně příslušnou OSSZ, nebo přehledy na tuto konkrétní OSSZ odeslat v tištěné podobě.  

 

Elektronicky

 

Přehledy je možné odeslat přímo datovou schránkou zdravotní pojišťovně nebo příslušné správě OSSZ. U většiny zdravotních pojišťoven jsou přístupné on-line aplikace nebo klientské portály, kde je možné přehledy vyplnit a odeslat s pomocí přihlášení přes datovou schránku, bankovní identitu nebo další formy elektronického ověření identity.

Při přihlášení do ePortálu správy sociálního zabezpečení se dokonce část přehledu předvyplní díky informacím, které o vás a vašem podnikatelském statusu jsou k dispozici.

Jak se platí nové zálohy?

Jak se platí nové zálohy na zdravotní pojištění?

 

předchozím článku, kde jsme vás informovali o nové výši minimálních záloh OSVČ, jste se již dozvěděli, že při platbě minimálních záloh na zdravotní pojištění je nová výše záloh splatná nabytím účinnosti změny vyměřovacího základu. Poslední taková změna proběhla k 1. 1. 2023 a tuto zálohu platíte buď do další změny, nebo do podání přehledů za rok 2023.

 

Pokud vám vyjde jiná výše zálohy, je nutné ji platit od měsíce následujícího po podání přehledů nebo data, kdy měl být přehled podán. To znamená, že pokud jste přehledy odevzdali v březnu 2023, nová záloha bude splatná 8. dubna 2023 a to až do doby, než budou podány přehledy za rok 2023.

 

Poplatníci v paušálním režimu platí zálohy příslušnému finančnímu úřadu a to již od ledna 2023 v rámci jedné paušálních zálohy na daň.

 

Jak se platí nové zálohy na sociální pojištění?

 

U minimálních záloh na sociální pojištění je situace odlišná.

Nové zálohy jsou splatné v částkách dle výpočtu v přehledu, a to od měsíce následujícího od podání přehledu nebo data, kdy měl být přehled podán. Je-li nový vyměřovací základ nižší než v předchozím období, platí tento nižší vyměřovací základ a tedy i splatnost nové nižší zálohy již od měsíce, ve kterém byl přehled podán.

 

Poplatníci v paušálním režimu platí zálohy příslušnému finančnímu úřadu a to již od ledna 2023 v rámci jedné paušálních zálohy na daň.

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Markéta Tůmová

Markéta se účetnictví a daním věnuje již od roku 2014. V současné době ji v GRANTEXU můžete potkat na pozici daňové asistentky. Čerpá jak ze svých studií, tak z praxe ve velkých nadnárodních společnostech jako je například Johnson & Johnson. Získala diplom z účetnictví na Bridge Business College a bakalářský titul na Vysoké škole ekonomické, kde studovala daně a daňovou politiku.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru