Proč mít daňového poradce?

Častou otázku, kterou si podnikatelé a obchodní společnosti kladou, je, proč využívat služby daňového poradce, pokud již mají účetní, popřípadě i auditora. V tomto článku rozebereme nejdůležitější aspekty práce daňového poradce a přiblížíme si, v čem je jeho přidaná hodnota.

Martin Šandera

10. 5. 2023
Daně

Častou otázku, kterou si podnikatelé a obchodní společnosti kladou, je, proč využívat služby daňového poradce, pokud již mají účetní, popřípadě i auditora. V tomto článku rozebereme nejdůležitější aspekty práce daňového poradce a přiblížíme si, v čem je jeho přidaná hodnota.

Hmotná odpovědnost a nejaktuálnější informace

Často není klientům jasné, proč by měli využít služby daňového poradce, když už mají svou účetní či několik účetních, popřípadě mají-li dokonce účetní závěrku pod drobnohledem auditora. Vždyť přece i účetní sestaví daňové přiznání, popřípadě poradí. Ano, ale…

 

Předně jak účetní, tak auditor mají povědomí o daňových pravidlech, ale na rozdíl od daňového poradce nejsou na daňové právo specialisté. Daňový poradce musel pro vstup do profese složit náročnou kvalifikační zkoušku, která vyžaduje komplexní a zároveň hloubkovou znalost daňového systému, a u které dlouhodobě uspěje vždy pouze poměrně nízké procento uchazečů. Daňovému právu se daňový poradce zpravidla intenzivně věnuje i následně, a to dlouhodobě a na rozdíl od účetních i auditorů v zásadě výhradně. Kvalitní daňový poradce tak má hlubokou znalost daňového práva, rozsáhlé praktické zkušenosti s identifikací rizik a oblastí k úsporám i aktuální přehled o tom, na co se právě zaměřují finanční úřady, co zrovna řeší jiné obdobné společnosti, včetně toho, jak se vhodně připravit na budoucí změny v legislativě. Klient díky tomu nemusí složitě dohledávat a pokoušet se též svépomocí interpretovat veškeré legislativní předpisy a jejich změny vztahující se k jeho podnikání, jelikož daňový poradce se díky své specializaci, rozhledu i zkušenostem významně jednodušeji orientuje.

 

Za zdůraznění dále stojí skutečnost, že ani účetní, ani auditor nejsou oprávněni poskytovat rady v daňové oblasti. To nevadí, chtělo by se říct, vždyť stejně poradí. To ano, nicméně všeobecná spokojenost následně trvá pouze do okamžiku, kdy se případně ukáže, že rada nebyla správná. Profesní pojištění odpovědnosti auditorů škodu z titulu chybné rady v daňové oblasti nekryjí, a stejně tak jej nekryjí ani pojistky účetních, kteří ji navíc ani nemusí povinně mít – žádný závazný předpis jim uzavření pojištění odpovědnosti nenařizuje. Naproti tomu externí daňový poradce je k daňovému poradenství oprávněn, má za správnost svých rad hmotnou odpovědnost v plné výši, a to navíc krytou zákonným profesním pojištěním kryjícím rizika jak v oblasti daňového poradenství, tak i případného souvisejícího účetního poradenství. Hmotná odpovědnost daňového poradce zároveň není omezena limity zákoníku práce, jako je tomu například u interního účetního či daňového specialisty.

Věděli jste, že...

z oficiálního průzkumu, který v závěru roku 2018 provedla Komora daňových poradců ČR mezi více než 400 respondenty, vyplynulo, že s prací svého daňového poradce bylo spokojeno 85 % dotázaných firem a živnostníků? Existuje tedy přinejmenším 85% šance, že budete spokojeni i Vy. A s námi, troufneme si říci, ještě výrazně vyšší!

Daňově přiznání až v červnu

Daňové poradenství jakožto činnost je činnost upravená zákonem, a to konkrétně zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství. Dohled nad výkonem činnosti v souladu s tímto zákonem přitom vykonává Komora daňových poradců ČR. Klient má kdykoliv možnost prověřit, že daňový poradce, se kterým spolupracuje či se kterým se spolupracovat chystá, je skutečně v seznamu daňových poradců na Komoře zapsán a není či nebylo s ním vedené řízení o vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců například z disciplinárních důvodů.

 

Dále je vhodné zmínit, že daňový poradce má též povinnost mlčenlivosti stanovenou zákonem. Daňový poradce je (se stanovenými výjimkami) tedy povinen zachovávat mlčenlivost i v případě, že jste s ním zatím neuzavřeli žádnou smlouvu obsahující závazek mlčenlivosti.

 

Všeobecně známou výhodou zapojení daňového poradce do přípravy, respektive podání přiznání k dani z příjmů je zákonná možnost prodloužit termín pro podání daňového přiznání (a též pro uhrazení související daně) o 3 měsíce.

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Martin Šandera

Martin je partnerem pro oblast daňového poradenství a účetních a mzdových služeb. Má patnáct let zkušeností s poskytováním služeb daňového poradenství klientům z nejrůznějších odvětví. Působil také v poradenských společnostech Deloitte a KPMG, kde vedl tým daňových poradců a poskytoval poradenství významným tuzemským i mezinárodním klientům.

Markéta Tůmová

Markéta se účetnictví a daním věnuje již od roku 2014. V současné době ji v GRANTEXU můžete potkat na pozici daňové asistentky. Čerpá jak ze svých studií, tak z praxe ve velkých nadnárodních společnostech jako je například Johnson & Johnson. Získala diplom z účetnictví na Bridge Business College a bakalářský titul na Vysoké škole ekonomické, kde studovala daně a daňovou politiku.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru