Propustka k lékaři 2023

Návštěva lékaře není neobvyklou záležitostí. Byť by měl zaměstnanec přednostně navštívit lékaře v mimopracovní dobu, mnohdy to tak udělat nelze, jelikož lékařská zařízení mají pevně stanovené ordinační hodiny, které často kopírují naši pracovní dobu.

Natálie Desortová

29. 8. 2023
2 (15)

Jak již bylo výše nastíněno, pracovník by měl navštěvovat lékaře ideálně v době, kdy již nepracuje. Pokud je to však těžce proveditelné, může si k lékaři zajít během své pracovní doby. V takových případech si zaměstnanec nemusí brát dovolenou nebo neplacené volno. Zaměstnanci vzniká totiž nárok na placené pracovní volno po dobu nezbytně nutnou.

 

Nezbytně nutná doba není v zákoně přesně definována. Měla by se odvíjet od času, který zaměstnanec stráví ve zdravotnickém zařízení, a času cesty k lékaři a do zaměstnání. Lékař by měl být v blízké vzdálenosti bydliště zaměstnance nebo jeho pracovišti. Je-li to však na druhé straně republiky a nejedná se o specializované zdravotnické středisko, pak je možné placené volno omezit pouze na dobu, která by byla zaměstnanci proplacena v případě, že by navštívil lékaře v blízkém okolí.

Návštěva lékaře v pracovní době

Návštěvu lékaře v pracovní době upravuje Zákoník práce a Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Konkrétně z § 206 Zákoníku práce vyplývá, že zaměstnanec musí zaměstnavatele informovat včas o plánované návštěvě lékaře. Současně by zaměstnavateli měl být sdělen důvod, proč není možné lékaře navštívit mimo pracovní dobu. Navíc je nutné, aby zaměstnanec prokázal, že u lékaře skutečně byl. Takovým potvrzením je právě propustka.

Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy v případě, kdy jde na pracovně-lékařskou prohlídku, vyšetření a ošetření. Týká se to i situace, kdy jde zaměstnanec pouze jako doprovod rodinného příslušníka.

 

Jestliže nastane situace, kdy zaměstnanec bude muset lékaře navštívit z nepředvídatelných důvodů, pak není nutné získat souhlas zaměstnavatele, musí být však informován o takové nepřítomnosti co nejdříve.

Co by měla propustka k lékaři obsahovat?

Zákon neobsahuje paragraf, který by jasně upravoval formu prokázání návštěvy u lékaře. Propustka k lékaři slouží pro zaměstnavatele, aby si potvrdil, že daný zaměstnanec návštěvu lékaře skutečně absolvoval. Někteří zaměstnavatelé tak mají své vzory propustek. Zaměstnanec si vzor vytiskne, vyplní a nechá si jej potvrdit razítkem a podpisem lékaře.

 

Propustka k lékaři by měla vždy obsahovat:

 

  • Jméno a příjmení zaměstnance
  • Datum a čas odchodu k lékaři a návratu na pracoviště
  • Důvod návštěvy lékaře (soukromě nebo služebně)
  • Podpis nadřízeného
  • Podpis a razítko lékaře včetně jeho identifikace (název, kontaktní údaje)

 

V § 206 odst. 2 Zákoníku práce je uvedeno, že fyzické i právnické osoby jsou povinny poskytnout při prokazování překážky v práci (návštěva lékaře) součinnost. Lékař tedy musí propustku k lékaři potvrdit svým razítkem a podpisem.

Pokud Vás čeká návštěva lékaře v pracovní době, nezapomeňte o tom včas informovat svého zaměstnavatele, který Vám poskytne propustku, kterou si necháte podepsat a orazit při návštěvě lékařem. V případě, že se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Autor: Natálie Desortová, Associate

MÁM ZÁJEM O právní poradenství

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru