Uhlíkové clo: první povinné oznamování se blíží, jste připraveni?

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956, zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích – Carbon Border Adjustment Mechanism (dále jen „CBAM“). Na vybrané suroviny a výrobky dovážené ze třetích zemí bude nově zaveden dorovnávací mechanismus na základě uhlíkových emisí obsažených v dovezeném zboží v podobě tzv. CBAM certifikátů, jejichž cena bude odvozena od ceny evropských emisních povolenek.

Adéla Burešová & Michala Darebná

18. 12. 2023
Fotky-web-2023-12-18T162558.669-1-1024x575

Toto opatření má charakter ekologického poplatku. Je zavedeno s cílem dorovnání ceny uhlíku na standardy EU a směřuje na výrobu mimo jurisdikci EU, kde mohou mít jednotlivé země nižší limity ve vztahu k emisím a životnímu prostředí, díky čemuž se mohou profilovat jako konkurenceschopnější, a to právě na úkor životního prostředí.

 

Přechodné období pro CBAM, během kterého platí povinnost o relevantních dovozech zatím pouze informovat, je stanoveno od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025 . Od 1. 1. 2026 bude nutné se při dovozu vybraného zboží registrovat u CBAM autority a jako schválený deklarant podávat roční hlášení a platit za emise obsažené v dovezeném zboží. První výkaz musí subjekty podat do konce ledna 2024, a to za předcházející uplynulé čtvrtletí roku 2023.

Harmonogram implementace CBAM

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (https://www.mzp.cz/cz/cbam)

Koho se uhlíkové clo týká a na koho dopadá?

Mechanismus CBAM se vztahuje na odvětví s vysokými emisemi uhlíku. V první fázi bude dopadat na produkci železa a oceli, hliníku, cementu, elektrické energie, vodíku a hnojiv. Nelze vyloučit, že vybrané zboží bude v budoucnu doplněno o další položky.

 

Vybrané zboží podléhající CBAM je součástí přílohy č. 1 výše zmiňovaného nařízení a je určeno prostřednictvím kódu nomenklatury pro správné určení. Přitom se nejedná pouze o zmíněné zboží, ale i o jeho zpracované produkty, jak uvádí článek 2 tohoto nařízení. Tyto kategorie zahrnují zhruba celkem 600 výrobků. K dnešnímu dni zatím není zřejmé, zda se CBAM bude v budoucnu týkat i finálních výrobků, které budou materiálově a zpracovatelsky obsahovat části, které CBAM samy o sobě podléhají (například kompletní automobil). Uvidíme tedy, co přinese další vývoj a praxe.

 

Uhlíkovým clem bude zatížen v obecné rovině dovoz vybraného zboží ze třetích zemí, s výjimkou zboží pocházejícího z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Büsingenu, Helgolandu, Livigna, Ceuta a Melilla.

Konkrétně se bude jednat o následující výrobky: hliníkové rámy oken, kovové trubky, stavební konstrukce, plechy, svorníky, šrouby, nádoby a mnoho dalších. 

Dovozci budou muset na základě emisí obsažených v dovezeném zboží nakupovat tzv. CBAM certifikáty, jejichž cena bude odvozena od ceny evropských emisních povolenek. Dovozci či celní zástupci budou mít rovněž oznamovací povinnost vůči Celní správě a Ministerstvu životního prostředí.

Jak bude vykazování konkrétně fungovat v praxi?

Jak uvádí celní správa ve své tiskové zprávě¹, za účelem překládání čtvrtletních zpráv byl vytvořen speciální elektronický portál – CBAM Trader Portal. Je nutné zažádat si o přístup prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na stránkách Celní správy ČR pod názvem Žádost o udělení přístupu do evropského portálu obchodníka². Přístup do portálu je umožněn pouze dovozcům (popř.  jejich zástupcům), kteří jsou současně zaregistrováni v systému UUM&DS (systém jednotné správy uživatelů a digitálních podpisů v EU – pro zajištění ověření totožnosti).

Roční reportovací (a také již i platební) povinnost vzniká od 1. ledna 2026, kdy budou mít dovozci povinnost podávat roční CBAM prohlášení a platit za emise obsažené v dovezeném zboží. Roční výkaz se vždy bude podávat k 31. květnu následujícího roku. CBAM prohlášení bude obsahovat informace o celkovém množství dovezeného zboží v tunách nebo megawatthodinách, celkových obsažených emisích v tunách emisí CO₂ na tunu/megawatthodinu a celkový počet odevzdávaných CBAM certifikátů.

První vykazovanou zprávu musí subjekty podat již v přechodném období, a to do 31. ledna 2024 za předcházející uplynulé čtvrtletí roku 2023.

V přechodném období (do konce roku 2025) se tedy bude podávat čtvrtletní výkaz a od roku 2026 roční výkaz.

 

Subjektům, kteří nepodají zprávu CBAM řádně nebo včas, bude udělena pokuta 10 až 50 eur na tunu nevykázaných emisí. Ke správnému vykazování bude zapotřebí součinnost s každým dodavatelem subjektu.

 

Na lokální úrovni jednotlivých členských států jej spravují celní správy. V České republice tímto správcem byla určena Celní správa České republiky společně s Ministerstvem životního prostředí, kteří jsou povinni kontrolovat správnost vykazování, dodržování pravidel, přijímat žádosti o povolení deklarantů CBAM, a zároveň zajišťovat přenos dat do tohoto centrálního registru.

¹ https://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2023/Stranky/Registrace-subjekt%C5%AF-do-p%C5%99echodn%C3%A9ho-rejst%C5%99%C3%ADku-CBAM.aspx

 

² https://forms.celnisprava.cz/webfiller/formservice/filler.open?DocID=599542610

Máte více dotazů k problematice uhlíkového cla? Ozvěte se nám a využijte možnost individuální konzultace nové oznamovací povinnosti.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Adéla Burešová

Adéla se po několika výhrách v matematických olympiádách rozhodla, že čísla jsou její parketa a bude se jim věnovat i v dospělosti jako daňový poradce. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v oboru ekonomie a úspěšně absolvovala zkoušky daňového poradce. Při své práci čerpá nejen ze svého vzdělání, ale také z předchozího zaměstnání, kde se téměř 7 let věnovala daňovému poradenství. Ve skupině GRANTEX se specializuje na daň z příjmů a je nadšencem do kryptoměn.

Michala Darebná

Michala působí v daňovém týmu skupiny GRANTEX. Je registrovanou daňovou poradkyní a celý svůj profesní život zasvětila outsourcingu. Svou kariéru odstartovala na účetních pozicích jak pro lokální poradenské společnosti, tak i pro mezinárodní společnosti, např. Deloitte. Postupem času k účetní agendě přibírala i tu daňovou a po složení zkoušek daňového poradce se věnuje plně daňové agendě klientů. Díky svému hlubokému přesahu do účetnictví dokáže klientům nabídnout komplexní a praktická řešení.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru