Zaměstnávání ukrajinských občanů

Po začátku válečného konfliktu na Ukrajině, Česká republika velmi rychle reagovala a připravila se na příchod ukrajinských občanů sérií zákonů, které začaly být později nazývány jako Lex Ukrajina. Účinnost série zákonů byla stanovena do 31. 3. 2023. Vzhledem k tomu, že ale nic nenasvědčuje tomu, že by měl být konflikt v nejbližší době ukončen, bylo rozhodnuto o prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2024.

Michaela Roblová

29. 3. 2023
zamestnavani-ukrajinskych-obcanu-nejen-nove-povinnosti-pro-zamestnavatele-od-1-4-2023-2

(Nejen) nové povinnosti pro zaměstnavatele od 1. 4. 2023

Po začátku válečného konfliktu na Ukrajině, Česká republika velmi rychle reagovala a připravila se na příchod ukrajinských občanů sérií zákonů, které začaly být později nazývány jako Lex Ukrajina. Účinnost série zákonů byla stanovena do 31. 3. 2023. Vzhledem k tomu, že ale nic nenasvědčuje tomu, že by měl být konflikt v nejbližší době ukončen, bylo rozhodnuto o prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2024. 

 

V návaznosti na toto rozhodnutí na úrovni Evropské unie se Vláda ČR rozhodla poněkolikáté novelizovat znění Lex Ukrajina a prodloužit jeho účinnost do konce března roku 2024.

 

Jedním z této série zákonů je i zákon, kterým se mění zákony č. 65/2022, který upravuje mimo jiné ubytování osob požívajících dočasnou ochranu, a zákon č. 66/2022 Sb., který upravuje práva a povinnosti občanů Ukrajiny ve vztahu k práci a sociálnímu zabezpečení. Tento zákon nabude účinnosti hned 1. 4. 2023, některá ustanovení týkající se ubytování cizinců nabudou účinnosti až k 1. 7. 2023.

Změny se ale nedotknou jen ukrajinských občanů, ale i jejich zaměstnavatelů, kterým bude nově ze zaměstnávání Ukrajinců, kteří pobývají v České republice na základě dočasné ochrany, přibyde několik povinností.

Jaké nové povinnosti plynou z novely pro zaměstnavatele?

Zaměstnavatel je ve lhůtě 8 dnů ode dne nástupu zaměstnance požívajícího dočasné ochrany povinen tohoto zaměstnance nahlásit do evidence zaměstnanců s dočasnou ochranou, kterou vede Česká správa sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel je povinen nahlašovat jak zaměstnance pracující na pracovní smlouvu, tak zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Změny v údajích nebo ukončení spolupráce se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen nahlásit také do 8 dnů.

 

 

Zaměstnavatelé již aktuálně zaměstnávající ukrajinské občany požívající dočasné ochrany musí podle novely taktéž tyto zaměstnance České správě sociálního zabezpečení nahlásit. Lhůta o délce 30 dnů po účinnosti zákona jim pro to skončí na konci dubna 2023.

 

Zaměstnavatel, který není povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů podle § 93 zákona o nemocenském pojištění a který zaměstnává pouze zaměstnance s dočasnou ochranou uvedené v odstavci 3, je povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů vedeného Českou správou sociálního zabezpečení podle § 123 zákona o nemocenském pojištění nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu tohoto zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání, a to způsobem uvedeným v § 93 zákona o nemocenském pojištění.

Zaměstnavatel zaměstnávající ukrajinské občany může být krajskou pobočkou Úřadu práce vyzván, aby potvrdil výši příjmu svých ukrajinských zaměstnanců, kteří žádají o peněžitou pomoc. Zaměstnavatel je povinen toto oznámení zaslat krajské pobočce Úřadu práce elektronicky – buď prostřednictvím datové schránky nebo informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Právnické a fyzické osoby jsou povinny poskytovat Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje ze svých informačních systémů, jde-li o údaje nezbytné pro rozhodování o dávkách a příspěvcích podle tohoto zákona. Tato povinnost se tedy nevztahuje jen na zaměstnavatele, ale i na další osoby, které s osobami požívajícími dočasnou ochranou přijdou do kontaktu jiným způsobem (např. jim poskytují bydlení).

 

Byť se novela snaží reagovat pružněji na nastalou situaci a usnadnit práci českým úřadům, které jsou za současného nastavení zavalené, už se objevuje i její kritika. Novela přinese další administrativní zátěž pro zaměstnavatele a ve svém důsledku může z důvodu nízké výše podpory vést k situaci, kdy namísto integrace do společnosti budou ukrajinští uprchlíci pracovat načerno a mimo svůj obor, protože během poměrně krátké doby na integraci nebudou schopní zajistit podklady pro např. uznání vzdělání nebo praxe nebo absolvovat dodatečné kurzy či studium v České republice, aby se mu mohli věnovat odbornému výkonu svého původního povolání.


Doufáme, že…

 vám tento článek poskytl alespoň základní vhled do toho komplikovaného světa. Rádi vám případně poskytneme podrobnější informace pro jednotlivé oblasti.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Michaela Roblová

Associate

MÁM ZÁJEM O právní poradenství

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru