Zdanění zaměstnaneckých benefitů – navrhované změny

Jaké dopady bude mít schválení konsolidačního balíčku na zaměstnanecké benefity? A přinesou tato opatření opravdu více financí do státní kasy?

Michaela Roblová

21. 7. 2023
fotky-web-72-1-1

Součástí konsolidačního balíčku, o kterém jsme Vás již informovali v předchozích článcích a který by měl být, pokud dojde k jeho schválení, účinný od 1. 1. 2024, jsou i změny zasahující do oblasti zdanění zaměstnaneckých benefitů, tedy nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci. V dnešní době jsou tyto benefity hojně využívány a těší se oblibě jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů.

Negativní změny se dotknout primárně zaměstnanců

Vláda ČR však dospěla k názoru, že je osvobození od daně u zaměstnaneckých benefitů nadužíváno, a to zejména v případě větších společností, čímž pak dochází k možným velkým ztrátám veřejného rozpočtu. Ve zprávě Vlády ČR je konkrétně uvedeno, že: „Některá nepeněžní plnění jsou navíc dnes osvobozena od daně do limitu 20 000 korun za rok, zatímco jiná (např. sportovní a kulturní akce) jsou „bez limitu“ osvobozena, tj. je vytvořen prostor pro poskytování nepeněžních plnění vysoké hodnoty, které pochopitelně nečerpají průměrně placení zaměstnanci”.


Navrhované změny tak mají, ostatně jako další změny navrhované konsolidačním balíčkem, přinést další příjmy do státní kasy.


Zhoršení podmínek zaměstnaneckých benefitů tak zasáhne primárně zaměstnance. V navrhovaném znění novely zákona má totiž dojít k úplnému zrušení § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, které se věnuje osvobození daně z příjmu fyzických osob u nepeněžitých plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi v oblasti kulturních akcí, sportu, vzdělávání, pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného nebo hygienického charakteru, rekreačních pobytů apod. Zároveň dochází ke zrušení osvobození i u darů do 2 000 Kč poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb a tzv. sociálních výpomocí, které bylo možno poskytnout osvobozeně až do výše 500 000 Kč a nadlimitních stravenek

Stravenky

Stravenky jsou jedním z nejoblíbenějších benefitů. Stávající úprava umožňuje hodnotu stravování poskytovaného jako stravenky nebo jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti osvobodit od daně na straně zaměstnance bez omezení.

U nadlimitních stravenek tedy Vláda ČR taktéž dospěla k názoru, že neomezené osvobození je pro potřeby veřejného rozpočtu neefektivní, když v případě tzv. manažerských stravenek mohou tyto nadlimitní stravenky činit tisíce korun denně.

 

Výsledkem tedy bude sjednocení úpravy se „stravenkovým paušálem“, kde je horní hranicí pro osvobození 70 % stravného při pracovní cestě 5-12 hodin. Dle nové úpravy mají pak být do limitu započítávány i drobná občerstvení poskytovaná zaměstnancům na pracovišti. Není zatím však jasné, jak by se měly „jednotlivé sušenky“ zaměstnancům rozúčtovávat. Lze tedy očekávat, že budou v této oblasti přijaty ještě nějaké další úpravy.

Důsledek?

Důsledkem těchto změn bude to, že zaměstnanec bude povinen za všechny dnes osvobozené zaměstnanecké benefity odvádět povinné odvody, a to jak daně, tak příspěvek na sociální a zdravotní pojištění. V praxi to tak znamená, že se benefity zaměstnancům prodraží.

 

Proti aktuálnímu návrhu se vyhradili nejen zaměstnanci, ale i poskytovatelé nefinančních benefitů. Ti mají totiž strach, že zdanění benefitů povede k tomu, že už je zaměstnavatelé ani zaměstnanci nebudou chtít využívat a budou raději šetřit.

 

Z toho plyne, že Vládou ČR předpokládaný příliv peněz do státní kasy se ve finále nejspíš stejně konat nebude a pouze dojde k dalšímu záseku ekonomiky. Kromě zaměstnanců tak bude mít novela negativní dopad zejména na malé a střední podniky, pro které v současnosti příjmy z čerpaných zaměstnaneckých benefitů znamenají podstatný zdroj příjmů a pro které jejich ztráta může být i likvidační.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Michaela Roblová

Associate

MÁM ZÁJEM O právní poradenství

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru