Změna limitu pro povinnou registraci k DPH

V létě letošního roku vláda předložila návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterou by mělo dojít ke zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce dle § 6 tohoto zákona (dále jen „ZDPH“) ze současného 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Změna by měla platit od 1. ledna 2023, nicméně novela zákona prošla prozatím druhým čtením v Poslanecké sněmovně, a tak není stále zcela jisté, jak bude tato novela finálně vypadat.

Lucie Kořínková

31. 10. 2022
Změna limitu pro povinnou registraci k DPH

Jak už bylo zmíněno, novým návrhem novely zákona by mělo dojít ke zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce k DPH ze současného 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Obrat pro povinnou registraci 2 000 000 Kč je stanoven za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Definice obratu a jeho výpočet zůstávají beze změny.

Obratem se pro účely ZDPH rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná zdanitelná plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně nebo plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně podle § 54 až § 56a s místem plnění v tuzemsku.

ZRUŠENÍ REGISTRACE K DPH A VSTUP DO PAUŠÁLNÍHO REŽIMU

Novela zákona by také měla umožnit stávajícím plátcům DPH s obratem pod 2 000 000 Kč zrušit registraci DPH. Toho by mohly využít fyzické osoby, které chtějí od roku 2023 vstoupit do režimu paušální daně. Požádat o zrušení registrace by tak mohl plátce, který přesáhl obrat 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Požádat o zrušení registrace by mělo být možné do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení. Podmínky pro zrušení registrace plátce DPH na žádost zůstávají též beze změny.

 

O zrušení registrace může požádat plátce DPH za předpokladu, že:

a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce;

b) nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat 1 000 000 Kč (nově 2 000 000 Kč).

Fyzické osoby, které chtějí vstoupit do režimu paušální daně, musí splnit podmínku, že nesmí být k prvnímu dni příslušného roku plátci DPH. Pro rok 2023 je dle přechodných ustanovení stanovena výjimka, že rozhodnutí o zrušení registrace k DPH by mělo být doručeno daňovému subjektu nejpozději do 16. ledna 2023.

 

V případě, že plátci, kteří budou mít obrat nižší než 2 000 000 Kč, nepožádají o zrušení registrace k DPH, i nadále zůstávají plátci DPH a nebudou se moci k paušální dani přihlásit.

Příklad č. 1

Novela zákona o DPH byla schválena v listopadu 2022. Pan Novotný, jehož obrat činí za 12 bezprostředně předcházejících měsíců 1 200 000 Kč se rozhodl, že by rád vstoupil od ledna 2023 do režimu paušální daně. Pan Novotný tedy v průběhu prosince požádá o zrušení registrace k DPH. Za předpokladu, že mu rozhodnutí o zrušení registrace k DPH bude doručeno do 16. ledna 2023, může pan Novotný podat přihlášku do režimu paušální daně. V opačném případě by nesplnil podmínky pro vstup do tohoto režimu.

 

V tomto případě upozorňujeme na 30 denní lhůtu, kterou má správce daně na vyřešení žádosti o zrušení registrace k DPH, a proto bychom doporučovali žádost o zrušení registrace k DPH podat co nejdříve po schválení novely zákona.

PŘEKROČENÍ OBRATU PRO POVINNOU REGISTRACI KE KONCI ROKU 2022

Dále se dle navržených přechodných ustanovení jako plátce DPH nemusí registrovat osoba povinná k dani, která obrat pro povinnou registraci 1 000 000 Kč přesáhne v listopadu 2022 a plátcem daně by se za standardních okolností stala od 1. ledna 2023. Takové osobě nevznikne ani povinnost podat přihlášku k registraci.

 

V případě, že by se osoba povinná k dani chtěla stát plátcem DPH a podala přihlášku přede dnem nabytí účinnosti výše uvedeného ustanovení, tak se stane plátcem pouze v případě, že úmysl stát se plátcem daně potvrdí sdělením správci daně do 15. prosince 2022 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení.

Příklad č. 2

Pan Novotný překročil obrat 1 000 000 Kč pro povinnou registraci v listopadu 2022, nicméně novela ZDPH spolu s přechodnými ustanoveními nebyla doposud schválena, a tak podá přihlášku k registraci plátce DPH 1. prosince 2022. Následně dojde ke schválení novely ZDPH a přechodných ustanovení, dle kterých se pan Novotný může stát plátcem DPH pouze v případě, že jeho úmysl stát se plátcem DPH i nadále přetrvává a sdělí tuto skutečnost správci daně do 5 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení.

Obdobně to platí pro osoby povinné k dani, které překročí obrat pro povinnou registraci ve výši 1 000 000 Kč v prosinci 2022 a za standardních okolností by se staly plátci ode dne 1. února 2023. Takovým osobám nevzniká povinnost podat přihlášku k registraci.

 

Opět v případě, že by se osoba povinná k dani chtěla stát plátcem DPH a podala přihlášku přede dnem nabytí účinnosti výše uvedeného ustanovení, tak se stane plátcem pouze v případě, že úmysl stát se plátcem daně potvrdí sdělením správci daně do 16. ledna 2023.

 

Jak bylo v úvodu zmiňováno, prozatím se jedná o návrh zákona, který prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně a není tedy zcela jisté, zda nedojde k dalším pozměňovacím návrhům.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Lucie Kořínková

Lucie je v GRANTEXU daňovou poradkyní. Podstatnou část své kariéry strávila ve společnosti PwC, kde se dlouhodobě specializovala na poradenství související s daní z přidané hodnoty. Ve skupině GRANTEX se věnuje všem tuzemským daním a mezinárodnímu zdanění. Při volbě studia se Lucie řídila citátem, že v životě jsou jen dvě jistoty: daně a smrt. I proto se rozhodla pro Vysokou školu ekonomickou, obor Zdanění a daňová politika.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru