Změny pravidel ochrany spotřebitele

V tomto článku se zaměřujeme na změny, které se týkají pravidel o ochraně spotřebitelů v ČR.

Petra Pavlištová

2. 12. 2022
Změny pravidel ochrany spotřebitele

Dnešním tématem je problematika související s ochranou zákazníků (spotřebitelů) nejen při nakupován v e-shopu.

Občanský zákoník a zákon na ochranu spotřebitele budou v dohledné době novelizovány s cílem posílení ochrany spotřebitele. Novelu podepsal dne 16. 11. 2022 prezident republiky a zákon byl dne 23. 11. 2022 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů. Novela poté nabude účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení se Sbírce zákonů.

ČEHO SE ZMĚNY TÝKAJÍ?

Čeho se změny budou týkat? Nová úprava bude například chránit zákazníky v online prostředí před falešnými recenzemi, netransparentním nákupem na v e-shopech a před umělým navyšováním cen před slevovými akcemi. Nově budou upravena také práva z vadného plnění u koupě zboží. Dle upraveného pojetí bude prodávající odpovídat pouze za vady, které na věci existovaly již při jejím převzetí, a už ne za vady, které vznikly později. V podstatě tak končí zákonná záruka. Spotřebitel bude mít právo na vytknutí vady, které se „projeví“ (nikoliv „vyskytnou“ jak je tomu dle zatím platné úpravy občanského zákoníku) v době dvou let od dodání zboží. Zákazník bude muset prokázat, že se vada projevila v době dvou let od dodání zboží a existovala v době předání.

UZAVÍRÁNÍ SMLUV, SLEVY A RECENZE

Novela rovněž upravuje problematiku uzavírání spotřebitelských smluv po telefonu. Nově musí dojít k potvrzení dohody projednané po telefonu v textové podobě, v opačném případě nebude spotřebitel smlouvou vázán. Provozovatel on-line tržiště bude povinen uvést, podle jakých kritérií jsou nabídky seřazovány a zobrazovány uživatelům.

 

Prodávající dále budou muset nově při uvedení slevy výrobku uvádět i jeho předchozí nejnižší cenu v období 30 dnů před poskytnutím slevy. Tato nová pravidla o slevách se nicméně nemají vztahovat na výrobky, které podléhají rychlé zkáze nebo které mají krátkou dobu spotřeby.

 

Prodávající musí nově rovněž přijmout přiměřená opatření k posouzení, zda konkrétní recenze na jeho stránkách pochází od spotřebitele (např. vyžadováním informací, které potvrdí, že se jedná o osobu, která věc skutečně koupila). Pokud prodávající zveřejní spotřebitelskou recenzi, aniž by přijal přiměřená opatření k posouzení, že konkrétní recenze pochází od spotřebitele, zveřejní falešnou recenzi, bude Česká obchodní inspekce oprávněna uložit prodávajícímu pokutu až do výše 5 000 000,- Kč.

PRODLOUŽENÁ DOBA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Bude-li smlouva se spotřebitelem uzavřena mimo obchodní prostory prodávajícího při organizované prodejní akci nebo v domácnosti spotřebitele při nevyžádané návštěvě zástupce prodávajícího, bude spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů od jejího uzavření (místo současných 14 dní).

 

Návrh nově zakotvuje, že pokud bude spotřebitel vystaven nekalé obchodní praktice, může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření nebo požadovat přiměřené snížení ceny odpovídající povaze a závažnosti dané nekalé obchodní praktiky. Toto lze aplikovat např. na zákaz tzv. dvojí kvality potravin. 

 

Rovněž se zakotvuje nový smluvní typ do občanského zákoníku, kterým bude smlouva o poskytování digitálního obsahu. Na základě této smlouvy poskytovatel za odměnu poskytne uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) (např. služby typu Netflix či Spotify).

Závěrem uvádíme, že výše uvedený přehled nemůže detailně postihnout všechny změny, které novelou schváleny a implementovány. Pokud např. provozujte online obchod, neváhejte na nás obrátit a rádi Vám pomůžeme s aktualizací podmínek provozování vašeho e-shopu.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Petra Pavlištová

Attorney

MÁM ZÁJEM O Právní poradenství

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru