Opřete váš volební program o dotační příležitosti

Komunální volby se blíží a vy jistě víte, co chcete vašim voličům po dobu následujících let v zastupitelství nabídnout. Připravili jsme pro vás seznam aktuálních dotačních příležitostí, které podpoří váš volební program.
Divinova

Veronika Divinová

6. 9. 2022

NABÍDNĚTE ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ KRIZE

Fotovoltaické systémy jsou čím dál tím populárnější jak mezi podnikateli, tak i mezi městy a obcemi, a to především v době energetické krize. Zvyšující se ceny za energie postupně nutí města a obce k vyhledávání praktičtějších řešení tak, aby dosáhly energetické soběstačnosti. Instalace fotovoltaických systémů tuto možnost nabízí.

 

Pojďte se dozvědět více v následujících odkazech. Jedná se o dotační program Komunální FVE, který je rozdělen na malé a větší obce.

Dotace na obnovitelné energetické zdroje mohou využít i žadatelé na rodinné a bytové domy, a to v rámci Nová zelená úsporám.

Příjem žádostí těchto dvou jednokolových výzev probíhá od 17. 8. 2022.

 

Nepropásněte tak jedinečnou příležitost zavést fotovoltaiku v místě, kde žijete.

Další důležitá výzva z Modernizačního fondu je bezpochyby Modernizace tepláren (HEAT), která zajišťuje podporu rychlého přechodu tepláren na čisté zdroje energie.

 

Dotace se dělí na prioritní neprioritní objekty. Prioritní objekty mohou vaši obec obohatit obnovitelnými zdroji energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla či energií odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Neprioritní objekty s sebou nesou energii odpadního tepla či průmyslová tepelná čerpadla. 

 

Příjem žádostí probíhá od 25. 7. 2022 a bude trvat do 30. 6. 2023. Celková alokace této jednokolové dotace je 15 mld. Kč.

ŠKOLY A ŠKOLKY

Dostupnost, ale i kvalita, předškolního a školního vzdělávání je velmi aktuální a silné téma v jakoukoliv dobu. Proto byste ve svém volebním programu neměli toto téma opomenout. Opřete se o plánovaný Integrovaný regionální operační program (IROP 2021-2027) podporující navyšování kapacit mateřských škol, modernizaci a budování odborných učeben základních škol a modernizaci a budování odborných učeben středních škol.

 

Předpokládaná výše této dotace je až 85 % a celková částka na projekty by měla v současné době být 14,1 mld. Kč. Předpokládaný datum vyhlášení této dotažní příležitosti je během letošního podzimu.

BEZPEČNOST DOPRAVY

Dosavadní počet zesnulých na silnicích je nejvyšší od roku 2015. Modernizací silnicí tvoříme silniční dopravu bezpečnější, ale i výrazně příjemnější. Proto i téma stavu silnic je mezi spoluobčany stále velmi aktuální.

 

Součástí IROPu je dotační výzva s názvem Silnice II. třídy, která má za cíl zlepšit silniční napojení regionů na nadřazenou transevropskou dopravní síť, odstranit regionální rozdíly v přístupnosti, zlepšit dostupnost center, a tím pádem zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky, snížit energetickou náročnost dopravy a emise skleníkových plynů i dalších znečišťujících látek.

 

Celková částka na projekty je prozatím 10,2 mld. Kč. Aktuální termín výzvy k podávání žádostí ještě není vypsaný, ale předpokládá se, že dorazí během podzimu.

Zdroje: www.mdcr.cz, www.irop.mmr.cz, www.sfzp.cz

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru