HEAT – Modernizace tepláren

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie.

Příjem žádostí:

Vyhlášení plánováno na 2Q 2024

Míra podpory:

30–80 %

Velikost projektu:

Není stanovano

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce, podniky

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Realizací projektu musí oproti výchozímu stavu dojít ke snížení:

 • emisí CO2 min. o 20 %, v případě využití odpadního tepla minimálně o 15 %
 • spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů min. o 10 %, v případě využití odpadního
  tepla minimálně o 15 %

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 

PRIORITNÍ OBJEKTY

 • Obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla;
 • Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET;
 • Energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla;
 • Elektrická energie z obnovitelných zdrojů energie;
 • Energie odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

NEPRIORITNÍ OBJEKTY

 • Obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla;
 • Zemní plyn včetně vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu;
 • Elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie;
 • Energii odpadního tepla;
 • Průmyslová tepelná čerpadla.

Chcete vědět víc o dotacích v oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru