Databáze dotací

Vyhledejte relevantní dotační příležitosti pro váš podnik. Žádosti připravujeme jak v aktivních, tak i plánovaných dotacích.

Typ žadatele
Typ žadatele
Velikost firmy
Velikost firmy
Zaměření dotace
Zaměření dotace
Obor podnikání
Obor podnikání
Lokalita
Vyberte oblast dotace
Dotace je určena k vybudování, modernizaci nebo vybavení odborných učeben středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, a to ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky.
Aktivní
Příjem žádostí: 30. 11. 2022
– 30. 09. 2025
Až 80% dotace na výstavbu větrných elektráren pro malé, středně velké a velké podniky.
Aktivní
Příjem žádostí: 08. 09. 2022
– 01. 02. 2024
Až 100% dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.
Aktivní
Příjem žádostí: 09. 08. 2023
– 18. 01. 2024
Dotace má sloužit k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek. Je zaměřena na jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě.
Aktivní
Příjem žádostí: 14. 06. 2023
– 13. 12. 2023
Až 70% dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.
Aktivní
Příjem žádostí: 01. 06. 2023
– 25. 09. 2023
Až 70% dotace na ověření potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před uplatněním v praxi. Dotace na mzdy, náklady, poradenství, atd.
Aktivní
Příjem žádostí: 15. 09. 2023
– 15. 12. 2023
100% dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytnutí komunitní péče, dále pak vybavení mobilních komunitních týmů.
Aktivní
Příjem žádostí: 01. 05. 2023
– 01. 05. 2024
Až 50% dotace až na 10 účastí podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách zaměřená pro malé a středně velké podniky.
Aktivní
Příjem žádostí: 19. 06. 2023
– 30. 10. 2023
Až 80% dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.
Aktivní
Příjem žádostí: 01. 11. 2021
– 31. 12. 2023
Až 100% dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.
Aktivní
Příjem žádostí: 03. 04. 2023
– 01. 03. 2024
Scroll to Top