Databáze dotací

Vyhledejte relevantní dotační příležitosti pro váš podnik. Žádosti připravujeme jak v aktivních, tak i plánovaných dotacích.

Typ žadatele
Typ žadatele
Velikost firmy
Zaměření dotace
Obor podnikání
Vyberte oblast dotace
Dotace je určena k vybudování, modernizaci nebo vybavení odborných učeben středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, a to ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky.
Aktivní
Příjem žádostí: 30. 11. 2022
– 31. 12. 2027
Až 85% dotace podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností.
Aktivní
Příjem žádostí: 25. 04. 2024
– 09. 04. 2025
S až 60% dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům.
Aktivní
Příjem žádostí: 07. 05. 2024
– 31. 07. 2024
85% dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků, přechodů pro chodce a další.
Aktivní
Příjem žádostí: 06. 05. 2024
– 08. 07. 2024
Až 70% dotace na ověření potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před uplatněním v praxi. Dotace na mzdy, náklady, poradenství, atd.
Aktivní
Příjem žádostí: 24. 04. 2024
– 10. 09. 2024
Dotace až ve výši 100 % na provoz podnikových dětských skupin a veřejných dětských skupin. Pro děti do 3 let.
Aktivní
Příjem žádostí: 25. 03. 2024
– 27. 09. 2024
Až 80% dotace na snížení energetické spotřeby budov, využití nevyčerpatelných energetických zdrojů, modernizaci rozvodů a mnoho dalšího, za účelem snížení uhlíkové stopy a zvýšení úspor při spotřebě energie.
Aktivní
Příjem žádostí: 24. 05. 2024
– 31. 10. 2025
Až 90% dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
Aktivní
Příjem žádostí: 06. 05. 2024
– 01. 07. 2024
Až 100% dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.
Aktivní
Příjem žádostí: 03. 04. 2023
– 28. 06. 2024
Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát a to jak malý, střední, tak i velký podnik.
Aktivní
Příjem žádostí: 26. 06. 2020
– 30. 09. 2025
Přejít nahoru