Databáze dotací

Vyhledejte relevantní dotační příležitosti pro váš podnik. Žádosti připravujeme jak v aktivních, tak i plánovaných dotacích.

Typ žadatele
Typ žadatele
Velikost firmy
Zaměření dotace
Obor podnikání
Vyberte oblast dotace
Dotace je určena k vybudování, modernizaci nebo vybavení odborných učeben středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, a to ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky.
Aktivní
Příjem žádostí: 30. 11. 2022
– 31. 12. 2027
Až 80% dotace na výstavbu větrných elektráren pro malé, středně velké a velké podniky.
Aktivní
Příjem žádostí: 31. 03. 2024
– 30. 06. 2024
Dotace má sloužit k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek. Je zaměřena na jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě.
Aktivní
Příjem žádostí: 14. 06. 2023
– 03. 06. 2024
Dotace až ve výši 100 % na provoz podnikových dětských skupin a veřejných dětských skupin. Pro děti do 3 let.
Aktivní
Příjem žádostí: 25. 03. 2024
– 27. 09. 2024
Až 100% dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.
Aktivní
Příjem žádostí: 03. 04. 2023
– 28. 06. 2024
Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát a to jak malý, střední, tak i velký podnik.
Aktivní
Příjem žádostí: 26. 06. 2020
– 30. 09. 2025
Až 50% dotace na samostatné i sdružené projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.
Aktivní
Příjem žádostí: 01. 03. 2024
– 31. 10. 2024
Dotace podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obce.
Aktivní
Příjem žádostí: 01. 03. 2024
– 31. 10. 2024
Pomůžeme vám získat až 100% dotaci na vybudování nebo rozšíření dětské skupiny.
Aktivní
Příjem žádostí: 14. 04. 2023
– 31. 12. 2024
Program EFEKT podporuje rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích za účelem dosažení nižší spotřeby elektrické energie.
Aktivní
Příjem žádostí: 05. 05. 2022
– 31. 12. 2024
Přejít nahoru