Bezpečnost dopravy – Chodníky

85% dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků, přechodů pro chodce a další.

Příjem žádostí:

Do 30. 6. 2023

Míra podpory:

Až 85 %

Výše podpory:

Až 20 mi. Kč

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

85% dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků, přechodů pro chodce a další.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Příspěvek lze poskytnout na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy nebo podél místních komunikací.

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru