VÝZKUM, VÝVOJ a inovace

Nastartujte ve vašem podniku aktivity nezbytné pro dlouhodobý růst a udržení konkurenceschopnosti. 

OD NÁPADU K PRODUKTU

Tvorba zázemí

Pozemky, budovy, stroje, technologie a vybavení k zahájení nebo rozšíření aktivit výzkumu a vývoje.

Realizujte

Mzdy, režie, materiál, zásoby, údržba, stroje a technologie, poradenství nebo smluvní výzkum.

Vyrábějte

Stroje, technologie, pozemky, budovy, poradenství nebo ochrana průmyslového vlastnictví.

dotace

spolupráce bez rizika

Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce, a proto také poctivě analyzujeme šance každého projektu. Pokud tedy bude vaše žádost o podporu zamítnuta z důvodu formálních či věcných vad, za naše služby nic nezaplatíte.

KRiTICKÉ BODY

Celým procesem vás provází naši vybraní specialisté na oblast výzkumu a vývoje, mezi kterými najdete nejen dlouholeté dotační poradce, ale také bývalé hodnotitele projektů výzkumu a vývoje z MPO. Vybrali jsme tři kritické oblasti projektů, kterým naši specialisté věnují maximální pozornost.

1

Analýza záměru a zhodnocení míry inovativnosti

Kvalita záměru a míra inovativnosti je zásadním předpokladem pro úspěšně získání podpory, proto naši specialisté z oblasti výzkumu jako první posuzují váš záměr a jeho inovativnost. Pokud si nejsme jisti dostatečnou inovativností vašeho projektu, pomáháme vám jej pozměnit takovým způsobem, abychom zvýšili vaše šance na získání podpory.

2

Podrobně zpracovaný projekt

V dalším kroku je nezbytné vysoce detailně popsat celý váš projekt. Podrobně popisujeme cíl a výstup projektu, rozpočet, úroveň inovativnosti v porovnání s konkurenčním řešením a způsob dosažení stanovených cílů. Projekt zpracováváme maximálně detailně tak, aby hodnotící komisi bylo zřejmé, čeho a jak chceme dosáhnout, ale také abychom vyzdvihli naši připravenost, kterou dokazujeme mimo jiné i analýzou rizik.

3

Specifické účtování

Realizace projektů výzkumu a vývoje podléhá specifickému účtování dle pokynů poskytovatele podpory, se kterými je potřeba se podrobně seznámit. V GRANTEX ADVISORY GROUP vás tímto specifickým účtováním provází přímo specialisté z našeho účetního týmu, kteří se účtování projektů výzkumu a vývoje dlouhodobě věnují.

KDO NEJČASTĚJI ŽÁDÁ O DOTACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI?

V oblasti výzkumu a vývoje nejčastěji čerpají dotace průmyslové podniky. O podporu se však mohou ucházet také například vysoké školy a jiné akademické instituce, výzkumná a vědecká centra, zdravotnická zařízení a nemocnice, ale i mnoho dalších subjektů.

Proč Grantex

Výdaje: 16,5 mil. Kč

TRIO

Dotace: 70 %

Projekt byl realizován ve spolupráci s ČVUT, cílem 3 letého projektu byl výzkum a vývoj inteligentní textilie, konkrétně sportovního trička s aplikací inkoustu na bázi grafenu.

Výdaje: 68,2 mil. Kč

Aplikace

Dotace: 65 %

Projekt byl realizován bez účinné spolupráce, cílem byl výzkum a vývoj technologie založené na recyklaci odpadních olejů.

Výdaje: 7,5 mil. Kč

Potenciál

Dotace: 50 %

Cílem projektu bylo rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity společnosti. V rámci projektu došlo k pořízení technologií a zařízení potřebné k výzkumu a vývoji. 

Výdaje: 8,2 mil. Kč

Inovace

Dotace: 35 %

Cílem projektu bylo pořízení technologií a zařízení potřebných k zavedení nové výroby a uvedení inovovaných výrobků na trh. 

realizováno

úspěšných projektů
0 +

miliard Kč

v podpořených projektech
0 +

přidejte se

spokojených klientů
0 +

měsíčně

vypitých šálků kávy
0 +

JSME ČLENY EVROPSKÉ ASOCIACE INOVAČNÍCH PORADCŮ

GRANTEX ADVISORY GROUP je hrdým členem European Association of Innovation Consultants, která sdružuje aktivní inovační poradce v oblasti evropských výzkumných a inovačních projektů. V rámci asociace tak pomáháme malým a středním podnikům úspěšně rozvíjet výzkumné a inovační aktivity.

VYBRANÍ SPECIALISTÉ VÝZKUMU A VÝVOJE

Zuzana Koutná

Zuzana je seniorní obchodní manažerka, která své bohaté zkušenosti uplatňuje také v podpoře celého obchodního týmu. Za více než 14 let působení na volné noze jako dotační specialistka prošla více než 350 firemních závodů a provozů.

David Fedorjak

David má na starosti soukromý sektor a zaměřuje se na komplexní poradenství pro podnikatele firem všech velikostí. Mimo jiné identifikuje vhodné dotační tituly, především týkající se výzkumu a vývoje, digitalizace a úsporných opatření.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru