Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Dotace na regeneraci území, na kterém se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield.

Příjem žádostí:

20. 2. – 20. 4. 2023

Míra podpory:

Až 100 %

Výše podpory:

3–30 mil. Kč

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Města a obce

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Program "Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití" spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem je regenerovat území, na kterém se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield. Využití těchto objektů pak má být nepodnikatelského charakteru a objekty mají sloužit pro širokou veřejnost.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení. Tím se rozumí stavba nebo pozemek, který je určen pro:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru