Cirkulární řešení v podnicích

Až 40% dotace určená především průmyslovým podnikům. Dotace je určená na zavádění technologií a snížení množství vstupů při výrobě do firem.

Příjem žádostí:

Vyhlášení není plánováno

Míra podpory:

Až 40 %

Velikost projektu:

1–20 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Celá ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Cílem této dotace je rychlejší přechod na cirkulární ekonomiku, snížení tvorby odpadů, zvýšení recyklačních činností a zlepšení práce se surovinami. Dotace je určena převážně na zavádění technologií ve firmách a snížení množství vstupů při výrobě.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na zavádění technologií, které pomáhají:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Způsobilými výdaji nejsou výdaje na stroje, které mají jen pomocný charakter a nepodílí se na samotné technologii recyklace/přeměny/zpracování SDO na polotovar nebo konečný výrobek.

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

 • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu.
 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad.
 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňujících zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.
 • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
 • Zavádění technologií pro získávání kritických surovin.
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.
 • Zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin.
 • Snížení množství vstupů při výrobě.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti Energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru