Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na výstavbu a dobudování kanalizací a čistíren odpadních vod. Projekty lze realizovat na celém území České republiky.

Příjem žádostí:

Vyhlášení výzvy není plánováno

Míra podpory:

Až 70 %

Velikost projektu:

Max. 200 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Pro schválení projektu je zásadní kvalita jeho zpracování.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Informace jsou převzaty z poslední vyhlášené výzvy. Při novém vyhlášení se mohou lišit. Hlavním cílem dotace je napojit nové obyvatele na kanalizaci, a to výstavbou čistíren odpadních vod a výstavbou nebo dostavbou kanalizace včetně souvisejících objektů na síti. Realizací projektů musí dojít ke snížení vypouštěného znečištění nebo ke zvýšení množství čištěných odpadních vod.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury.

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru