Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na výstavbu a dobudování kanalizací a čistíren odpadních vod. Projekty lze realizovat na celém území České republiky.

Příjem žádostí:

Do 30. 9. 2023

Míra podpory:

Až 70 %

Výše podpory:

Max. 200 mil. Kč

Místo realizace:

Celá ČR

Žadatel:

Města a obce

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Pro schválení projektu je zásadní kvalita jeho zpracování.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Hlavním cílem dotace je napojit nové obyvatele na kanalizaci, a to výstavbou čistíren odpadních vod a výstavbou nebo dostavbou kanalizace včetně souvisejících objektů na síti. Realizací projektů musí dojít ke snížení vypouštěného znečištění nebo ke zvýšení množství čištěných odpadních vod.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury.

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole
    Scroll to Top