Cyklostezky

Až 90% dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Příjem žádostí:

Do 30. 6. 2023

Míra podpory:

Až 90 %

Výše podpory:

Až 20 mil. Kč

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

DOTACE NA VÝSTAVBU CYKLOSTEZEK

Dotace slouží k financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy. Příspěvek lze získat i na nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty.

Kdo může o dotaci žádat?

Na co lze dotaci využít?

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Projektová dokumentace ověřená zpracovatelem a stavebním úřadem schválená ve stavebním řízení ve smyslu stavebního zákona nesmí být starší 6 let!

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru