Deinstitucionalizace sociálních služeb

Podporovány jsou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace a další, které mají za cíl zkvalitnit přechod od ústavní péče ke komunitní.

Příjem žádostí:

Do 31. 12. 2027

Míra podpory:

Až 85 %

Velikost projektu:

Min. 1 mil. Kč celkových výdajů

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Města a obce, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Žádat můžete, pokud jste:

Podporováno bude vybudování zázemí pro sociální služby jako:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Zázemím je myšleno zázemí pro uživatele a pracovníky, kteří zajišťují tyto služby.
Zázemí pro management bude financováno pouze v případě, uzavírá-li se celé původní
zařízení. 

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti sociálních služeb?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru