eGovernment

Až 100% dotace na pořízení informačního systému s cílem podpořit elektronizaci služeb veřejné správy. Projekty mohou být realizovány celém území vč. hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

Do 31. 8. 2023

Míra podpory:

Až 100 %

Velikost projektu:

1–450 mil. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Cílem výzvy je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území ČR v oblasti na příklad elektronizace vybraných služeb veřejné správy, publikace dat veřejné správy jako OpenData, vytvoření eGovernment cloud, automatizace zpracování digitálních dat (robotizace). Podporována je digitalizace veřejné správy.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Pořízený informační systém musí zajišťovat minimálně tři nové funkcionality, pokud v modernizovaném informačním systému v době podání žádosti o podporu neexistují. Pokud funkcionalita v informačním systému existuje, není možné ji započítat.

Dále je možné dotaci využít k:

 • Rozšíření propojeného datového fondu
 • Integraci elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz
 • Opatření vedoucímu k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
 • Vytvoření eGovernment cloud
 • Publikaci dat veřejné správy jako OpenData
 • Transakčnímu portálovému řešení s využitím zaručené elektronické identity
 • Automatizaci zpracování digitálních dat (robotizace)
 • Centralizaci, standardizaci a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti digitalizace?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru