ENERG ETS – Modernizace zdrojů – malé projekty

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

Příjem žádostí:

Vyhlášení není plánováno

Míra podpory:

Až 80 %

Velikost projektu:

Až 15 mil. EUR dotace

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

MODERNIZUJTE ENERGETICKÉ ZDROJE S DOTACÍ

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

Kdo může žádat?

Na co lze podporu využít?

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

 30 % alokovaných peněz je pro Uhelné regiony, tzn. Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

Podrobný výčet způsobilých výdajů:

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie na:

 • Obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (dále jen „vysokoúčinná KVET“),
 • Energetické využití odpadů (průmyslový a komunální odpad, čistírenské kaly, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní) vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET,
 • Elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel),
 • Energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET,
 • Další…

S ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit.

 

V rámci realizace výše uvedených typů prioritních projektů je možné podpořit:

 

Vodíkové aplikace:

 • Pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku (méně než 36g CO2/MJ).
 • Technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.).

Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií:

 • Instalace systémů měření a regulace.
 • Zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie.
 • Implementace energetického managementu.
 • Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces.

Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru