Inovační vouchery

Až 75% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

Příjem žádostí:

Do 1. 2. 2024

Míra podpory:

50–75 %

Výše podpory:

1–50 mil. Kč

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Podniky malé a střední velikosti

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Až 75% dotace je určena na zahájení či rozšíření inovačních aktivit v podniku jeho propojením s výzkumnou sférou. Podporu lze využít na projekty tvorby nových metod či procesů, zpracování nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení nebo například na certifikaci produktů a služeb. Projekt lze realizovat na celém území mimo hl. m. Prahy.

Žádat můžete, pokud jste

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Podporu lze využít například na vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu)

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole
    Scroll to Top