Oběhové hospodářství

Budujte udržitelný podnik! Nastartovat nebo zkvalitnit oběhové hospodářství ve vaší firmě nyní můžete s dotací až 60 %.

Příjem žádostí:

Vyhlášení plánováno ve 4Q 2024

Míra podpory:

40-60 %

Velikost projektu:

1-100 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Malé a střední podniky, small mid-cap

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu.

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Čerpat podporu můžete na aktivity, jako je například zavádění technologií zajišťujících předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami nebo zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích.

Žádat můžete, pokud jste

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Druhotná surovina je taková surovina, která vzniká jako vedlejší produkt či odpad při výrobě a lze ji po úpravě opět využít a může tak nahradit primární surovinu. 

Ostatní specifické podmínky

  • Projekt nebyl zahájen před datem registrace žádosti o podporu.
  • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 3 žádosti o dotaci.
  • Způsobilými výdaji nejsou výdaje na stroje a zařízení, které mají pomocný charakter a nepodílí se na samotné technologii recyklace/přeměny/zpracování odpadů/druhotné suroviny na konečný výrobek (např. kolové či pásové nakladače, dopravní a manipulační techniku, zařízení areálu, mostové váhy a obdobné položky).
  • Žadatel musí mít uzavřená 2 účetní období. 

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru