Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát a to jak malý, střední, tak i velký podnik.

Příjem žádostí:

Do 30. 9. 2025

Míra podpory:

19 %

Výše podpory:

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

Optimalizace nákladů na výzkum a vývoj

Kdo může žádat?

Na co lze podporu využít?

Odčitatelná položka umožňuje některé výdaje spojené s projekty výzkumu a vývoje odečíst od základu daně z příjmů dvakrát:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost:

  • Ocenitelného prvku novosti (v rámci podniku, nikoliv trhu)
  • Vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty

Chcete vědět víc o dotacích v oblasti výzkumu a vývoje?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru