Partnerství znalostního transferu

Až 85% dotace podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností.

Příjem žádostí:

25. 4. 2024 – 9.4. 2025

Míra podpory:

Až 85 %

Velikost projektu:

1,5 – 12 mil. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky a výzkumné organizace

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

V rámci 1 projektu je nutné zaměstnat alespoň 1 Asistenta znalostního transferu v rozsahu min. 1/2 úvazku. (V případě 2 asistentů nesmí součet hodnot úvazků za oba převýšit 1,5.)

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru