Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče (stavby, rekonstrukce, modernizace a přístrojové vybavení pro zvýšení dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče).

Příjem žádostí:

17. 10. 2023 – 17. 10. 2024

Míra podpory:

Až 100 %

Velikost projektu:

Min. 10 mil. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

V této výzvě je podporován rozvoj a zvýšení dostupnosti psychiatrické péče.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Dotaci lze využít na výdaje vzniklé: od 1. 1. 2021 do ukončení projektu. 

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti sociálních služeb?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru