Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Až 100% dotace na rozvoj a zvýšení dostupnosti paliativní péče – stavby, rekonstrukce modernizace, přístrojové vybavení a pořízení automobilů pro zvýšení dostupnosti a rozvoj paliativní péče (lůžkové hospice, paliativní jednotky všeobecných nemocnic, mobilní hospice).

Příjem žádostí:

30. 3. 2023 – 28. 2. 2025

Míra podpory:

Až 100 %

Velikost projektu:

Min. 0,5 mil. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Ve výzvě je podporován zvýšení kvality a dostupnosti paliativní péče.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Žadatel je povinen v rámci aktivity, do které předkládá projektovou žádost, vybrat a naplnit všechny uvedené cíle a účel projektu. Tyto informace uvádí do studie proveditelnosti.

 

Pokud si nejste jisti, zda splňujete všechny požadavky, využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti zdravotní péče?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru