Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Až 100% dotace na zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, na integraci zdravotních a sociálních služeb a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči.

Příjem žádostí:

29. 11. 2022 – 30. 6. 2025

Míra podpory:

70–100 %

Velikost projektu:

10–80 mil. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Výše podpory a konkrétní podmínky se mohou lišit dle regionu, kde se projekt realizuje. Výzva se vztahuje na celé území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Dotace je určena na rozvoj a zvýšení dostupnosti zdravotní následné péče, proto se projekty rozdělují do dvou kategorií, dle regionu žadatele, méně rozvinuté regiony (Ústecký, Zlínský kraj, Pardubický kraj…) a přechodné regiony (Plzeňský, Jihomoravský kraj, Středočeský…).

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti zdravotní péče?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru