Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Využijte výzvy k rozvoji kapacity klinik infekčních onemocnění, rozšíření odběrných míst i laboratoří.

Příjem žádostí:

24. 4. 2024 - 24. 4. 2025

Míra podpory:

Až 100 %

Velikost projektu:

Až max. 769 mil. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní kvalita jeho zpracování, včasné podání projektu není z hlediska hodnocení zvýhodněno.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu.

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

V rámci projektu je možné rovněž realizovat rekonstrukci či výstavbu části objektu, která bude
z důvodu zlepšení organizace péče využívána současně pro pacienty oborů infekční lékařství
a dermatovenerologie nebo oborů infekční lékařství a pneumologie a ftizeologie, a to ve formě
společného lůžkového fondu; tímto způsobem může být řešeno max. 30 % lůžek na
modernizovaných infektologických klinikách a odděleních.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti sociálních služeb?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru