Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Příjem žádostí:

Do 13. 9. 2023

Míra podpory:

Až 85 %

Výše podpory:

Až 15 mil. Kč

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí, organizační složky státu

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-ante
Dotace nebo její část je vyplacena před zahájením projektu.

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Cílem programu Prostředí pro život je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí. Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu je zaměřen na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Nepřímé náklady lze vykazovat metodami:

  • “full cost” – organizace musí mít již existující systém rozdělování nepřímých nákladů ve formě vnitřního předpisu.
  • “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti výzkumu a vývoje?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru