Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Výzva je zaměřena na rozvoj a modernizaci materiálně technických základen sociálních služeb. Jedním z hlavních cílů této dotace je navýšení kapacit objektů sociálních služeb, jejichž kapacita je naprosto nedostatečná s ohledem na poptávku po nich.

Příjem žádostí:

Datum vyhlášení není známo

Míra podpory:

100 %

Výše podpory:

3–25 mil. Kč

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Podporu je možné využít na nákup vybavení pro odborné učebny a kabinety ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, školní klub, školní hospodářství, středisko praktického vyučování) a nezbytné zázemí (šatny, chodby apod.). Dotaci lze využít i zpětně, a to na náklady, které vznikly po 1. lednu 2021.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Zakladatelem uvedených nestátních neziskových organizací (tj. spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu, nadace a nadačního fondu) nesmí být podnikatelský subjekt (obchodní společnost – s.r.o., a.s. apod., podnikající FO).

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče:

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru