Služby infrastruktury

Až 100% dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

Příjem žádostí:

Do 18. 1. 2024

Míra podpory:

Až 75 %

Výše podpory:

Až 150 mil. Kč

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky všech velikostí, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Dotace na podporu výzkumu, vývoje a inovací pro podniky všech velikostí. Velké podniky zde mohou získat dotaci ve výši až 50 % na výstavbu nebo rozšíření výzkumného zařízení nebo na pořízení technologií a strojů, a to z plné pořizovací ceny.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky z mnoha různých oborů. V případě jakékoliv potřeby se tedy neváhejte na nás s čímkoliv obrátit.

Podrobný výčet způsobilých výdajů:

V rámci aktivity A – Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé a střední podniky lze dotaci využít na provozování vědeckotechnických parků, a to prostřednictvím:

 • Osobních nákladů spojených s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům;
 • Režijních nákladů (15 % z osobních nákladů);
 • Nákupu externích specializovaných služeb;
 • Marketingu a propagace (de minimis).

Míra dotace: 75 %

Výše dotace: 10–30 mil. Kč
 
Aktivita B – Rozšíření prostor a modernizace otevřené Val infrastruktury včetně pořízení nového vybavení / budování nové otevřené Val infrastruktury je určena také velkým podnikům. Zde lze získat dotaci na: 
 
 • výzkumná zařízení, technologie a další vybavení;
 • budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.;
 • patenty, licence a know-how, software apod.;
 • projektovou dokumentaci (de minimis).

Míra dotace: 25–50 %

Výše dotace: 5–150 mil. Kč

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti vývoje, výzkumu a inovací?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole
  Scroll to Top