Snížení emisí stacionárních zdrojů

Až 60% dotace na snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod.

Příjem žádostí:

6. 5. 2024 – 5. 5. 2025

Míra podpory:

Až 60 %

Velikost projektu:

100 tis. – 10 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Firmy, města a obce, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Uvedené podmínky výzvy jsou převzaty s poslední vyhlášené, při novém vyhlášení se podmínky můžou změnit. Cílem výzvy je snižování emisí vybraných těžkých kovů a snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší a lidského zdraví.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Pokud projekt splní definiční znaky veřejné podpory je možné ho získat podporu v režimu de minimis.

Způsobilé výdaje

 • Výdaje na projektovou přípravou (max. 10 % z celkových způsobilých výdajů) – odbrodný posudek, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, technický a autorský dozor.
 • Vlastní výdaje na pořízení technologie eliminující nebo snižující emise těžkých kovů či pachových látek a na změny technologických postupů u zdrojů zápachu mající totožný účel.
 • Výdaje na instalaci technologie, včetně přípravných prací a vyvolaných investic (stavební práce,
  služby, dodávky včetně dalších nezbytných zařízení, např. odsávače).
 • Výdaje na zkušební provoz, včetně jeho vyhodnocení.
 • Výdaje na publicitu projektu (do max. částky 10 tis. Kč).

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru