The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

Vyhlášení této výzvy není plánováno, nahrazena bude výzvou z programu TWIST – PP 2 Inovace do praxe.

Příjem žádostí:

Není plánováno

Míra podpory:

Až 50 %

Velikost projektu:

Až 20 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Na celém území ČR

Žadatel:

Podniky malé a střední velikosti

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-ante
Dotace nebo její část je vyplacena před zahájením projektu.

DOTACE NA INOVACE A DIGITALIZACI V PODNICÍCH

Podpora širokého spektra aktivit, jejichž výstupem je inovace výrobku, služby, postupu nebo inovace organizační, která disponuje prvkem (prvky) digitalizace. Podpora se proto vztahuje na průmyslový výzkum, experimentální vývoj, ale také na veškeré náklady spojené se zaváděním inovace do praxe. Způsobilými náklady jsou mzdy a pojistné zaměstnanců, odpisy zařízení, poradenské služby, režijní náklady, materiál, náklady na poznatky nebo například patenty. Program je určen pro podniky malé a střední velikosti s místem realizace na celém území ČR, včetně Prahy.

Kdo může žádat?

Na co lze dotaci využít?

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Stanovení velikosti podniku dle počtu zaměstnanců je jen orientační, do výsledné hodnoty vstupují i další aspekty, jako je obrat, majetková provázanost na další firmy apod. Rádi vám se stanovením velikosti poradíme.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru