TREND – Podprogram 2 – Nováčci

V 9. veřejné soutěži, podprogram 2 – “Nováčci”, mohou předkládat své návrhy projektů na výzkum a vývoj podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV ve výši nad 1 mil. Kč. Cílem soutěže je nastartovat vlastní výzkum a vývoj u podniků, které tyto aktivity dosud nerealizovaly.

Příjem žádostí:

Vyhlášení není zatím plánováno

Míra podpory:

Až 80 %

Velikost projektu:

Max. 15 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí, výzkumné organizace

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-ante
Dotace nebo její část je vyplacena před zahájením projektu.

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Dotace TREND – Podprogram 2 Nováčci podporuje takové projekty, jejichž výstupem je alespoň jeden z výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, např. prototyp, ověřená technologie, užitný vzor, funkční vzorek, software aj.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Výzkumná organizace může žádat pouze jako další účastník (v konsorciu musí být minimálně jedna výzkumná organizace s podílem nákladů min 10 % na celkových nákladech projektu).

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti výzkumu a vývoje?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru