Udržitelné hospodaření s vodou

Snižte energetickou náročnost vašeho podniku díky udržitelnému hospodaření s vodou a dotací až 60 %.

Příjem žádostí:

Do 28. 6. 2024

Míra podpory:

40–60 %

Velikost projektu:

1–100 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Malé, střední i velké podniky

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Omezte spotřebu vody ve vašem podniku zvýšením účinností rozvodů, snížením spotřeby vody technologií, využitím dešťové vody, recyklací nebo cirkulací vody.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.
  • Minimální výše podpory je 1 mil. Kč.
  • Podporované nejsou projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody, změna zdrojů vody nebo jejich kapacity i nákup mobilní techniky.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru