Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu dle platného zákona za účelem nového napojení obyvatel na veřejný vodovod. Podporována je také výstavba vodovodních přivaděčů a řadů.

Příjem žádostí:

Vyhlášení není plánováno

Míra podpory:

Až 70 %

Výše podpory:

Není stanovena

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Informace jsou převzaty z poslední vyhlášené výzvy. Při novém vyhlášení se mohou lišit. Výzva je určena na výstavbu nebo dostavbu vodovodů v lokalitách, kde v současné době neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporu lze využít na výstavbu a modernizaci vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů, na výstavbu úpraven vody a na výstavbu (intenzifikaci nebo revitalizaci) stávajících vodních zdrojů.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky z mnoha různých oborů. V případě jakékoliv potřeby se tedy neváhejte na nás s čímkoliv obrátit.

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru