Vybavení drážních vozidel palubní jednotkou ETCS

Cílem programu je podpora financování nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními částmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy.

Příjem žádostí:

Vyhlášení plánováno: 2Q 2024

Míra podpory:

Až 85 %

Velikost projektu:

Až 23,4 mil. Kč na vybavení jednoho vozidla

Místo realizace:

Na celém území ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

DOTACE NA PALUBNÍ JEDNOTKY ETCS

Program Vybavení drážních vozidel palubní jednotkou ETCS je součástí Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Cílem programu je podpora financování nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními částmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy.

Kdo může žádat?

Na co lze dotaci využít?

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Podle Zákona o dráhách může kterýkoli dopravce požádat o přístup na železniční dopravní cestu v České republice, pokud je držitelem licence udělené členským státem Evropské unie. Příspěvek může být poskytnut těm dopravcům s licencí, kteří jsou zároveň držiteli tzv. osvědčení dopravce ve smyslu § 34h zákona o dráhách.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru