Vybavení drážních vozidel palubní jednotkou ETCS

Cílem programu je podpora financování nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními částmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy.

Příjem žádostí:

Vyhlášení plánováno: říjen 2023

Míra podpory:

Až 85 %

Výše podpory:

Až 24,3 mil. Kč

Místo realizace:

Na celém území ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Program Vybavení drážních vozidel palubní jednotkou ETCS je součástí Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Cílem programu je podpora financování nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními částmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Podle Zákona o dráhách může kterýkoli dopravce požádat o přístup na železniční dopravní cestu v České republice, pokud je držitelem licence udělené členským státem Evropské unie. Příspěvek může být poskytnut těm dopravcům s licencí, kteří jsou zároveň držiteli tzv. osvědčení dopravce ve smyslu § 34h zákona o dráhách.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru