Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Dotaci až 70 % lze využít na vybudování a rozšíření kapacit pro zpracování kompostu, ale také na pořízení techniky sloužící pro jeho koncové zpracování.

Příjem žádostí:

Do 1. 5. 2024

Míra podpory:

Až 70 %

Velikost projektu:

Min. 750 tis. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Zemědělci, veřejné instituce a ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Dotaci až 70 % lze využít na vybudování a rozšíření kapacit pro zpracování kompostu, ale také na pořízení techniky sloužící pro jeho koncové zpracování. Dotace je určena především zemědělcům, ale žadateli mohou být také instituce veřejného sektoru nebo například obchodní společnosti. Projekty jsou podporovány na celém území České republiky.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

V této výzvě není podporován nákup traktoru.

Chcete vědět víc o dotacích pro zemědělce

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru