Zahájení činnosti mladých zemědělců

Až 50% dotace na zemědělské stavby a technologie pro živočišnou či neživočišnou výrobu, dále na nákup půdy či nákup hospodářských zvířat atd.

Příjem žádostí:

Do 12. 9. 2023

Míra podpory:

Až 50 %

Výše podpory:

1,5 mil. Kč

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky malé velikosti, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Podporu lze využít na realizaci podnikatelského plánu začínajícího mladého zemědělce. Podnikatelským plánem se pro účely dotace rozumí souhrn veškerých výdajů a činností souvisejících se zemědělskou výrobou.

Chcete vědět víc o dotacích pro zemědělce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole
    Scroll to Top