Zelená infrastruktura měst a obcí

Rádi byste obohatili vaše město či obec o více zeleně? Podpořte vaše projekty výzvou z Integrovaného regionálního operačního programu. Podporovány jsou komplexní projekty zaměřené na zelenou infrastrukturu, revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství a nevyužívaných ploch.

Příjem žádostí:

23. 1. – 10. 6. 2024

Míra podpory:

Až 100 %

Velikost projektu:

5–100 mil. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Podporovanými aktivitami výzvy nejsou: koupaliště, bazény, koupací biotopy, koupací jezírka apod.

 

Volně přístupné vodní plochy bez technologie čištění (čerpání vody z koupací části do čistící části, filtrace bazénu, chemické čištění apod.) jsou podporovány jako součást veřejného prostranství.

Na doprovodnou část projektu lze využít 10 % z celkových způsobilých výdajů:

 • Veřejná a technická infrastruktura
  • sítě technické infrastruktury  
  • mobiliář neobsahující solární prvky (např. herní prvky, stojany na kola, lavičky, odpadkové koše)  
  • veřejné osvětlení závislé na elektrické síti
  • obnova a vybudování nepropustných povrchů  
  • mosty a lávky
  • investice vyvolané stavbou (např. přeložky sítí, uvedení do původního stavu)  
  • plochy dopravní infrastruktury nad stanovený limit plochy z celkové plochy veřejného prostranství
 • Daň z přidané hodnoty (kde je relevantní)

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru