Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou – výzva RES+ č. 1

Až 50% dotace na samostatné i sdružené projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Příjem žádostí:

1. 3. – 31. 10. 2024

Míra podpory:

Až 50 %

Výše podpory:

Dle specifických pravidel

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Podmínkou výzvy je primární využití vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu, a to min. 80 %.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Součástí dotace je nákup fotovoltaiky, její montáž a instalace, ale také další práce, které bezprostředně souvisí s realizací projektů – například úprava střešní krytiny.

Žadatelé také mohou využít dotační výzvy Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp – výzva RES+, která nedisponuje podmínkou primárního využití vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu a je možné ji bez omezení dle potřeby odprodávat.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru