Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp – Výzva RES+ č. 2

Až 50% dotace na samostatné i sdružené projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Příjem žádostí:

15. 5. – 10. 9. 2024

Míra podpory:

Až 50 %

Výše podpory:

Dle specifických pravidel

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

V květnu 2024 se podnikům všech velikostí otevře příjem žádostí v dotační výzvě na nákup a instalaci fotovoltaických elektráren. Příjemci dotací nebudou v této výzvě limitováni podmínkou využití vyprodukované elektřiny pro vlastní spotřebu a případné přebytky mohou bez omezení odprodávat.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Součástí dotace je nákup fotovoltaiky, její montáž a instalace, ale také další práce, které bezprostředně souvisí s realizací projektů – například úprava střešní krytiny.

 

Žadatelé také mohou využít dotační výzvy Fotovoltaické elektrárny od 50 kWp do 5 MWp – výzva RES+, kde je podmínkou primární využití energetické energie pro vlastní spotřebu.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru