Automatizace v potravinářském průmyslu 

Vysoké náklady na suroviny, energie, ale i nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců nebo tlak zahraniční konkurence na snižování cen. Nejen to jsou faktory, které dnes nutí potravinářské podniky všech velikostí hledat cesty efektivnější výroby – a jednou z nich je automatizace.
Divinova

Veronika Divinová

20. 3. 2024
Automatizace potravin-min

Automatizace je bezesporu směr, kterým se potravinářský sektor ubírá. Spousta menších podniků však pociťuje tuto nutnost mnohem intenzivněji, než je jim příjemné, a necítí se být připravena konkurovat v automatizaci větším hráčům na trhu, kteří hrají s úplně jinými kartami. Strach však nemusí být na místě – malé a střední podniky mají naopak mnoho výhod oproti velkým podnikům. Pojďme se společně podívat na aktuální příležitosti malých a středních potravinářských podniků v oblasti automatizace.

Automatizace jako zdroj dlouhodobé stability

Podívejte se na přehled vybraných přínosů, které vám automatizace přináší.

 • Zvýšení efektivity a produktivity
 • Snížení provozních nákladů
 • Zvýšení bezpečnosti a hygieny
 • Zlepšení kvality produktů
 • Lepší dodržování regulačních požadavků
 • Zvýšení flexibility výroby
 • Sběr a analýza dat
 • Lepší predikce a prevence údržby
 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Přilákání kvalifikovaných pracovníků

Automatizace na míru velikosti a potřebám podniku 

Podívejte se na případovou studii, jak tradiční česká pekárna snížila zásadně své provozní náklady díky digitalizaci procesů.

Pod automatizaci můžeme zahrnout také digitalizaci nebo robotizaci. A zatímco typická automatizace velké potravinářské společnosti spočívá v nakupování speciálních robotů a robotických linek, v podniku menším to může být spíše směr automatizace jednoduchých úkonů (například vážení, míchání nebo plnění), zavádění automatických systémů pro mytí a dezinfekci zařízení nebo použití automatizovaných dopravníků pro manipulaci s produkty. 

Váš potravinářský podnik však nestojí pouze na výrobě produktů. Nezapomínejte také na digitalizaci manažerských, administrativních, obchodních či logistických procesů, které jistě nesou také významnou část celkových nákladů. 

Nezapomínejte na energie

Zastaralé výrobní technologie a stroje jsou významným nákladem nejen z důvodu nutnosti jejich obsluhy speciálně proškolenou osobou, ale také z důvodu energetické náročnosti. Pokud však podnik není aktuálně připraven investovat do plně automatizovaných (robotických) výrobních zařízení a linek, uvažujte alespoň o jejich výměně za energeticky účinnější ekvivalent. Malé podniky mohou na jejich výměnu získat dotaci až 65 %.

Kde se automatizace vyplatí nejvíce?

Možná se ptáte, jaká investice bude nyní největším přínosem pro váš podnik. K tomu vám pomůže definovat si, jaké přínosy automatizace vás aktuálně nejvíce posunou. Je to snížení nákladů, vyšší produktivita, kvalita, bezpečnost či kontrola nad výrobou, snížení počtu zaměstnanců nebo vyšší konkurenceschopnost? Důkladně analyzujte váš současný stav a oblasti, které váš byznys nejvíce ohrožují. Následně si definujte konkrétní cíle, priority a kvantifikujte vaše očekávání.

S konkrétním zadáním pak neváhejte oslovit dodavatele automatizačních technologií. Při výběru jednotlivých technologií zvažujte faktory jako je flexibilita, škálovatelnost, kompatibilita s existujícími systémy nebo návratnost investice.

Nebojte se v rámci vaší analýzy obrátit na odborníky, kteří se na automatizaci ve vašem oboru specializují. Těmi mohou být dodavatelé automatizačních technologií nebo nezávislí experti. I my v GRANTEXU máme dlouholeté zkušenosti s technickou stránkou projektů automatizace výroby a rádi vám poradíme s optimálním navržením projektu. Často jsme také součástí vašich jednání s dodavateli vybraných technologií a konzultujeme společně již konkrétní možnosti jejich financování.

Využijte dotace na automatizaci!

Dotace jsou významnou výhodou pro malé a střední podniky oproti velkým, kteří mají v tomto směru značně omezenější možnosti. Obecně platí, že čím menší podnik, tím vyšší dotace. Dotací, které mohou malé a střední podniky na automatizaci a snížení nákladů získat, je hned několik. Pojďme si je představit.

Investice do zpracování zemědělských produktů

 

Až 50% dotace na pořízení strojů, nástrojů a zařízení určených pro zpracování zemědělských produktů. Podporována je také výstavba a rekonstrukce budov, monitorování kvality nebo například uvádění nových produktů na trh.

Ve výzvě mohou žádat také velké podniky – jejich investice musí být však zaměřená na snížení spotřeby energie (min. o 10 %) nebo na znovuvyužití odpadních vod ze zpracovatelského provozu. Možností je také projekt zaměřený výhradně na bioprodukci.

Digitální podnik – Technologie 4.0

 

Tento dotační program je zaměřen na digitalizaci a automatizaci výroby. Nabízí až 60% dotaci na nákup nových robotických a automatizovaných zařízení, které zefektivní výrobu podniku a posílí jeho konkurenceschopnost. Podporována je však také digitalizace procesů, a to například nákupem a implementací nových podnikových systémů (ERP, MIS, MES a jiných), nebo kvalitní kybernetické zabezpečení podniku.

Digitální podnik – Virtuální podnik

 

Zde podpora cílí na digitalizaci a kyberbezpečnost podniků, ale také na modernizaci a robotizaci skladů. Robotické a automatizované technologie lze s touto dotací uplatnit pouze v oblasti logistiky, nikoliv však výroby. Míra podpory je až 40 %.

Úspory energie

 

Obměna zastaralého a energeticky náročného zařízení za nové s dotací až 65 % – to nabízí program Úspory energie. Ale nejen to, jedná se o velmi komplexní dotační program, se kterým můžete využít dotaci na komplexní energetickou transformaci a modernizaci vaší fabriky, skladové nebo jiné průmyslové haly. Podporováno je zateplení, výměna oken a energetických rozvodů, ale i například nákup fotovoltaiky.

Další dotační tituly pro potravináře

 

Podniky zpracovávající zemědělské produkty mohou čerpat i další dotace, a to například na samotné projekty nákupu a instalace fotovoltaiky, na udržitelné hospodaření s vodou nebo na nákup technologií, strojů a zařízení určených k recyklaci odpadů.

 

Pokud patříte mezi podniky, které své produkty či postupy inovují, tak jste nově jako potravinářský podnik oprávnění žádat ve všech programech OP TAK, který se významně zaměřuje právě na podporu aktivit výzkumu, vývoje a inovací. Vy tak můžete získat dotace na široké spektrum aktivit i výdajů – od nákupu strojů nebo nemovitostí přes mzdy vašich zaměstnanců až po nákup technologií, které vám pomohou přejít k sériové výrobě vašich prototypů.

Plánujete projekt automatizace ve vašem podniku a rádi byste zjistili více informací o možnostech jeho financování? Napište nám. Naši dotační specialisté vás provedou dotačními příležitostmi na míru investičním záměrům a pomohou vám projít dotačním procesem úspěšně i bez zbytečných administrativních starostí.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika miluje psaní a již od studií obdivovala umění marketingu. Po dokončení magisterského oboru Management a podnikání na Newton University se proto rozhodla plně rozvíjet právě v marketingu. Její nejsilnější parketou je copywriting, e-mail marketing a sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru